Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XV

Thứ Bảy, 26/09/2020, 20:44 [GMT+7]
.
.

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XV

 

,
.