Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV:

Dự kiến 19 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Bảy, 29/08/2020, 15:10 [GMT+7]
.
.

Dự thảo Báo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra 19 chỉ tiêu chính đến năm 2025. nhiệm kỳ 2020-2025

 

,
.