Phấn đấu trở thành quốc gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các nước tiên tiến

Chủ Nhật, 05/07/2020, 10:50 [GMT+7]
.
.

Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 đặt mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững…; sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới; đưa Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các nước tiên tiến trên thế giới.

 Theo TTXVN

,
.