.

Ngày hè bổ ích với 'Học kỳ Quân đội'

.
Thời sự online: 26/06/2017 06:49
.
.
[video(40021)]
.
.
.
.