Tấm gương thầy thuốc ưu tú Nguyễn Quốc Hùng

.
Video: 28/02/2020 15:35
.
.
Hơn 30 năm công tác, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, luôn tâm niệm: Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của người bệnh là sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc.
.
.
.
.