Lan tỏa khát vọng về một đô thị văn minh, giàu đẹp

.
E-MAGAZINE: 25/03/2019 21:21
.
.

Chia sẻ với chúng tôi về sự phát triển của Đông Triều, đồng chí Phạm Văn Thành Chủ tịch UBND TX Đông Triều, nhấn mạnh: Trong phát triển đô thị, thị xã luôn xác định kinh tế là trọng tâm, là bàn đạp và cần đảm bảo hài hòa giữa phát triển đô thị, an sinh xã hội và môi trường. Do đó, thị xã đã huy động tối đa các nguồn lực để phát triển theo hướng dựa vào nguồn lực bên trong là chủ yếu, cơ bản và lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá. Trong đó, khai thác tốt các tiềm năng về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nhất là tiềm năng du lịch để phát triển.


Để hiện thực hóa triết lý phát triển đó, TX Đông Triều đã tích cực huy động tối đa và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Trong đó, có các nguồn như: Tăng thu ngân sách từ thuế phí (12%/năm); tăng thu từ cấp quyền sử dụng đất (bình quân 3 năm tăng 50% so với 2015). Đồng thời, huy động sự đóng góp của nhân dân và các tổ chức kinh tế - xã hội... để đầu tư xây dựng các công trình văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế, môi trường. Thị xã cũng phân bổ ngân sách với tỷ lệ ưu tiên hợp lý cho việc nâng cấp, chỉnh trang đô thị và các hạng mục đầu tư công trình trọng điểm theo chương trình phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Song song với đó, Đông Triều tiếp tục đổi mới quản lý vốn đầu tư thông qua thực hiện việc phân cấp triệt để cho các địa phương để đảm bảo tính chủ động và linh hoạt cho các địa phương trong việc điều hành chi đầu tư xây dựng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tăng cường công tác quản lý đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tránh dàn trải.

Mặc dù kinh tế khó khăn, song để đảm bảo thực hiện các mục tiêu đầu tư chiến lược về kết cấu hạ tầng và tạo cơ sở nền tảng cho việc thu hút đầu tư và đảm bảo an sinh xã hội, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, thị xã đã đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước là 1.120,64 tỷ đồng, bằng 95,59% so với cả nhiệm kỳ 2011-2015. Cơ cấu nguồn vốn được triển khai thực hiện đảm bảo cân đối giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã.

Tổng mức đầu tư toàn xã hội năm 2016 - 2018 của thị xã đạt gần 20.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Từ năm 2016 đến nay, TX Đông Triều đã tập trung huy động các nguồn lực thực hiện chỉnh trang đô thị và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV, nâng cấp đảm bảo tiêu chí đô thị loại III trước năm 2020. Trong quá trình đó, thị xã đặc biệt chú trọng xây dựng đô thị văn minh trên nền bản sắc văn hóa truyền thống. Phong trào xây dựng "nông thôn mới kiểu mẫu", "đô thị văn minh" tiếp tục được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng xã hội tích cực hưởng ứng tham gia. Kết thúc năm 2018, có 43 thôn được công nhận đạt Thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Việt Dân đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; 48 khu phố đạt khu phố văn minh.

UBND thị xã cũng đã ban hành kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 08/12/2017 "Về phát triển đô thị Đông Triều giai đoạn 2018-2020" và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn làm cơ sở triển khai, thực hiện. Vừa qua, HĐND tỉnh cũng đã thông qua việc thành lập 4 phường Tràng An, Hồng Phong, Yên Thọ, Hoàng Quế của TX Đông Triều. Việc thành lập 4 phường này sẽ tạo tiền đề pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị, nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý hành chính trên địa bàn; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch chung thị xã.

Đặc biệt, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, TX Đông Triều đã tập trung chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, chuyển dần từ phát triển dịch vụ thương mại phụ thuộc vào ngành than sang phát triển dịch vụ thương mại du lịch. Trong đó, xây dựng và hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa, lễ hội, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Một số doanh nghiệp tích cực đầu tư các sản phẩm du lịch đã làm thay đổi diện mạo của du lịch Đông Triều như: Công ty TNHH Hà Lan; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác Mỏ Tân Việt Bắc; Công ty Cổ phần Du thuyền Đông Dương đầu tư xây dựng Khu Du lịch làng quê Yên Đức; Công ty TNHH Thành Tâm 668. Ngoài ra, các cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn đã đầu tư xây dựng, nâng cao trang thiết bị cơ sở vật chất kinh doanh dịch vụ du lịch với hệ thống nhà hàng, cơ sở lưu trú, các dịch vụ vui chơi giải trí, các điểm dừng chân mua sắm cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách khi đến với Đông Triều...Thị xã cũng tập trung quy hoạch, phát triển các cơ sở công nghiệp theo hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, hỗ trợ sản xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển nghề truyền thống đi đôi với bảo vệ môi trường… Cùng với đó, Đông Triều cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở… Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã đạt 14,7%; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 62,3%, dịch vụ 29,7%, nông - lâm - ngư nghiệp 8%. Thu nhập bình quân đầu người 4.100 USD (tăng 17% so với năm 2017).

Cùng với đó, chất lượng giáo dục của thị xã không ngừng được nâng cao; giữ vững 84/86 trường đạt chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức 1% . Hiện hộ nghèo của thị xã chỉ còn 0,71%; lao động qua đào tạo đạt 76%. Dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%; dân số đô thị được cấp nước sạch đạt 90%. 83% rác thải hàng ngày và 100% chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý.

Hiện thị xã đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương thực hiện hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III theo quy định tại Nghị quyết 1210/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộ khóa XIII. Trong đó, việc bố trí xây dựng Nhà tang lễ; xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc đô thị đang được triển khai đúng tiến độ và sẽ hoàn thành trong năm 2019. Đồng thời, thị xã cũng tích cực hoàn thiện các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật như: Cấp nước sinh hoạt, số thuê bao internet, mật độ đường cống thoát nước, xử lý nước thải đô thị…

TX Đông Triều cũng đã rà soát, đánh giá thực trạng đô thị theo Nghị quyết 1210, từ đó xây dựng lộ trình, giải pháp hoàn thiện các tiêu chuẩn còn yếu, còn thiếu; hoàn thiện trong thời gian trước năm 2020, phục vụ nâng cấp đô thị trở thành đô thị loại III.

Bài, ảnh: Thùy Linh - Hùng Sơn

Trình bày: Tất Đạt

.
.
.
.