.

Cẩm Phả: Quốc lộ ách tắc, nhiều hộ dân ngập trong nước

.
Thời sự online: 21/07/2018 10:52
.
.
[video(55161)]
.
.
.
.