Bảo hiểm xã hội tự nguyện có lợi ích gì?

.
Infographics: 02/06/2020 11:21
.
.

Người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhận lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Theo Vnexpress

.
.
.
.