Bầu trực tiếp bí thư đảng bộ lực lượng vũ trang tại đại hội

Thứ Năm, 02/07/2020, 06:39 [GMT+7]
.
.

Bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội đảng bộ các cấp đã được tỉnh Quảng Ninh triển khai từ các nhiệm kỳ trước và đến nhiệm kỳ này (2020-2025) tỉnh triển khai thực hiện 100% việc bầu bí thư cấp ủy tại đại hội, đồng thời đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho phép được thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đặc biệt tại 2 Đảng bộ lực lượng vũ trang trực thuộc là Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh sau khi thống nhất với Đảng ủy lực lượng vũ trang Trung ương cũng tiến hành việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội.

Việc tỉnh Quảng Ninh thực hiện bầu 100% bí thư cấp ủy tại đại hội các cấp và đạt được kết quả bầu cử rất tốt từ đại hội cấp chi bộ, cơ sở và trên cơ sở đã được dư luận nhân dân, cán bộ, đảng viên đồng tình và đánh giá cao, tạo bầu không khí thực sự dân chủ, cởi mở trong toàn hệ thống chính trị, tăng tính đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời qua đó càng khẳng định sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản, tỉ mỉ của các cấp ủy Đảng trong xây dựng phương án nhân sự cho đại hội.

Đại hội Đảng bộ tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh Quảng Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh Quảng Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ tại Đại hội.

Đặc biệt tại 2 đảng bộ lực lượng vũ trang trực thuộc là Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, sau khi thống nhất với Đảng ủy lực lượng vũ trang Trung ương, đã quyết định thực hiện việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Trong đó Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh diễn ra ngày 30/6/2020 đã thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã được bầu trực tiếp tại đại hội với tỷ lệ 99,33%.

Việc thống nhất và tổ chức thành công bầu trực tiếp bí thư tại đại hội càng khẳng định kết quả bền vững của tỉnh Quảng Ninh trong xây dựng, phát triển thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế. Nhìn lại quá trình thực hiện nhiệm vụ vùng phên dậu của quốc gia, tỉnh Quảng Ninh đã củng cố khu vực phòng thủ tỉnh, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Lực lượng vũ trang của tỉnh được xây dựng ngày càng vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới như: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng các đơn vị thường trực, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị tuyến biên giới, biển đảo. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân hằng năm; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao; lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, duy trì hoạt động các trung đội dân quân cơ động, dân quân tự vệ biển, tiểu đội dân quân thường trực biên giới. Quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh toàn diện, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ; triển khai theo đúng lộ trình bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Đặc biệt Quảng Ninh là tỉnh đi đầu thực hiện tốt chủ trương tăng cường cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, cơ sở. Hiện có 23 đồng chí cán bộ biên phòng tăng cường cấp ủy (phó bí thư) của 23 xã, phường; 5 đồng chí (đồn trưởng hoặc chính trị viên) tham gia cấp ủy 5 huyện, thành phố biên giới, biển đảo (Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu, Vân Đồn, Cô Tô).

Những mô hình này không chỉ giúp cho tỉnh chủ động nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, mà sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang trên địa bàn với cấp ủy, chính quyền địa phương, với nhân dân ngày càng khăng khít, nền tảng để xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân.

CBCS Đồn Biên phòng Pò Hèn phối hợp với “Tổ phụ nữ giữ gìn đường biên, cột mốc” xã Hải Sơn tuần tra biên giới.
CBCS Đồn Biên phòng Pò Hèn phối hợp với “Tổ phụ nữ giữ gìn đường biên, cột mốc” xã Hải Sơn (TP Móng Cái) tuần tra biên giới.

Trong những năm vừa qua công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã được tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Nhất là, việc thí điểm các mô hình mới đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao như: Nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND hoặc chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; 100% bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố.

Hay mô hình, cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và khối dân vận xã, phường, thị trấn; hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra và cơ quan tổ chức - nội vụ cấp huyện; thành lập Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trên cơ sở sáp nhập các trường có cùng chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thành lập Đảng bộ Cục Thuế tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy gắn với sắp xếp lại tổ chức ngành Thuế; thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh trên cơ sở hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh; thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trực thuộc UBND cùng cấp. Cơ cấu lại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, chuyển đổi mô hình; sắp xếp các cơ sở đào tạo, đơn vị sự nghiệp y tế phù hợp với tình hình thực tiễn....

Bằng những kết quả thực tiễn được ghi nhận, bằng niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức triển khai đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong tinh thần phấn khởi, quyết tâm đổi mới hơn nữa góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Và việc thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, kể cả đảng bộ lực lượng vũ trang trên địa bàn khẳng định tinh thần dân chủ - đổi mới - sáng tạo của Quảng Ninh trong thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.