5 đột phá trong tổ chức đại hội đảng các cấp

Thứ Năm, 11/06/2020, 05:36 [GMT+7]
.
.

Cụ thể hóa Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện với những điểm đổi mới, đột phá phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Đó là, tỉnh tiếp tục thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện ở 3 địa phương, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã tối thiểu 75% trở lên. Sắp xếp, bố trí cán bộ để từ đầu nhiệm kỳ có 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương, 75% trở lên bí thư cấp xã không là người địa phương. Thực hiện 100% việc bầu bí thư cấp ủy tại đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, kể cả Đảng bộ Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh sau khi thống nhất với đảng ủy lực lượng vũ trang Trung ương. Tiếp tục thống nhất chủ trương 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố theo phương châm “dân tin, đảng cử”, bầu cử trưởng thôn, bản khu phố trước trong cùng 1 ngày 05/01/2020; sau đó đại hội chi bộ trong cùng 1 ngày 18/01/2020. Tiếp tục duy trì các mô hình: Ủy ban kiểm tra - Thanh tra, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Cơ quan khối cấp huyện ở 13/13 địa phương.

Mặc dù, bị ảnh hưởng do dịch bệnh, nhưng nhờ Quảng Ninh sớm chủ động thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống, dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, vì vậy, Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở vẫn diễn ra đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Đến 31/5/2020, đã tổ chức thành công 100% đại hội chi, đảng bộ cơ sở, hoàn thành sớm hơn 1 tháng theo quy định của Trung ương; 100% đảng bộ cơ sở tiến hành bầu trực tiếp bí thư tại đại hội và đều có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao, nhiều chi, đảng bộ đồng chí bí thư cấp ủy đạt 100% phiếu bầu. Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời trưởng thôn, bản, khu phố theo quy trình “dân tin, đảng cử” (năm 2016, tỷ lệ trưởng thôn chưa là đảng viên chiếm 68,2%). Quảng Ninh cũng là địa phương tổ chức sớm Đại hội Đảng bộ cấp huyện so với cả nước, với 3 đại hội điểm ở các loại hình khác nhau là Đảng bộ huyện Đầm Hà, Đảng bộ TP Móng Cái, Đảng bộ Than Quảng Ninh. Các đại hội đã hoàn thành tốt đẹp tất cả các nội dung đề ra, trong đó 100% bí thư cấp ủy bầu trực tiếp tại đại hội, tỷ lệ tín nhiệm đều đạt trên 95%.

Tiếp tục những đổi mới trong công tác xây dựng Đảng gắn với đổi mới xây dựng hệ thống chính trị, với 5 điểm đột phá tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm thực hiện tốt nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Quan trọng hơn cả là tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị. Hiện nay các Đảng bộ cấp huyện còn lại của tỉnh đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7, trước 1 tháng theo quy định của Trung ương.

Với niềm tin đại hội Đảng là cơ hội vừa góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, vừa là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm, đề cao tinh thần nêu gương, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị tốt nhất tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. 5 đổi mới trong tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp lần này tiếp tục là những giải pháp hiệu quả trong gắn đổi mới công tác xây dựng Đảng với đổi mới xây dựng hệ thống chính trị mạnh mẽ hơn nữa theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.