Thêm bước tiến quan trọng trong sáp nhập địa giới

Thứ Hai, 04/11/2019, 07:50 [GMT+7]
.
.

Thêm một tin vui cho Quảng Ninh khi Hội đồng thẩm định Trung ương vừa thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 – 2021. Đây là một trong những bước quan trọng trước khi trình Chính phủ để xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thông qua đề án có tính chất lịch sử đối với tỉnh Quảng Ninh.

Theo đề án thì đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, Quảng Ninh sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long để mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Phương án thực hiện sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Đơn vị hành chính sau khi sắp xếp lấy tên là TP Hạ Long. Đồng thời thành lập phường Hoành Bồ thuộc TP Hạ Long mới, trên cơ sở hiện trạng của thị trấn Trới hiện nay. Sau khi Hoành Bồ sáp nhập vào Hạ Long sẽ mở ra không gian phát triển rộng lớn 1.119,12km2, gấp hơn 4 lần diện tích hiện nay, qua đó khai thác tốt nhất lợi thế về đất đai, tài nguyên, văn hóa, giúp cho việc quy hoạch đô thị hiện đại được thuận lợi hơn.

Đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Quảng Ninh thực hiện sắp xếp 16 đơn vị: Nhập xã Quảng Trung, Phú Hải, Quảng Điền vào thị trấn Quảng Hà, nhập xã Quảng Thắng vào xã Quảng Minh, nhập xã Tiến Tới vào xã Đường Hoa (huyện Hải Hà); nhập xã Điền Công vào phường Trưng Vương (TP Uông Bí); nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân (huyện Đầm Hà); nhập xã Đại Thành vào xã Đại Dực (huyện Tiên Yên); nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu).

Cùng với việc sắp xếp các đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Ninh và các địa phương cũng đã xây dựng phương án tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp đảm bảo theo hướng không làm ảnh hưởng nhiều đến vị trí việc làm và quyền lợi, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của giai đoạn mới.

Với sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cho thấy Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 – 2021 là một chủ trương đúng đắn, hết sức quan trọng.

Đặc biệt là việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long nhận được sự ủng hộ cao nhất. Trong đó, 100% đại biểu HĐND TP Hạ Long, huyện Hoành Bồ; 100% đại biểu HĐND của 33 xã, phường, thị trấn hai địa phương này đồng ý thông qua chủ trương. Tỷ lệ cử tri nhất trí với đề án cũng đạt cao: Hạ Long đạt 99,26%, Hoành Bồ đạt 96,05%.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của Quảng Ninh cũng nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao của cấp ủy, HĐND, chính quyền, cử tri trên địa bàn các địa phương có đơn vị được sáp nhập. Điều này cho thấy, đây là việc làm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thuận lòng người dân.

Có thể thấy, ngay sau khi có Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Quảng Ninh đã xây dựng các đề án, kế hoạch, tiến hành rà soát, xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã kịp thời. Với quan điểm xuyên suốt trong quá trình triển khai là bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy Đảng, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; thực hiện thận trọng, đúng quy trình, hiệu quả, khẩn trương, chắc chắn, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, tin tưởng rằng, Quảng Ninh sẽ hoàn thành Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngay trong năm 2019.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.