2018- Khởi đầu cho chu kỳ tăng trưởng kinh tế bền vững

Thứ Sáu, 08/12/2017, 06:54 [GMT+7]
.
.

Năm 2017 đã dần kết thúc, dù rằng có những chỉ số chưa đạt như mong muốn nhưng với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt trên 10,2% đã phản ánh sự phát triển ổn định và bền vững của tỉnh.

Động lực tăng trưởng của Quảng Ninh không còn đến từ tăng của khai thác than hay mức tăng trưởng của đầu tư ngân sách cho xây dựng cơ bản mà đến từ ngành du lịch dịch vụ, chất lượng tăng trưởng cũng đã được cải thiện đáng kể. Những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong cải cách hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhân dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, cải thiện hạ tầng đô thị, môi trường sống… cho thấy Quảng Ninh đang rất quan tâm đến những tăng trưởng tiềm năng, để đảm bảo phát triển nhanh, bền vững.

Trên đà này, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu năm 2018, GRDP tăng cao hơn so với năm 2017, trong đó một số chỉ tiêu dự kiến như: Thu ngân sách nội địa tăng 10% so với số thực hiện 2017 (nhưng không thấp hơn 30.360 tỷ đồng); thu xuất nhập khẩu đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng 8%. Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội tăng trên 10%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 93%. Số bác sỹ/vạn dân đạt trên 14,5. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,5%. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 97%; tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch trên 94%. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom trên 93,5%.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu này, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được đặt ra, trong đó, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; nâng cao rõ rệt tỷ trọng, chất lượng dịch vụ, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân; xây dựng và phát triển Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn... tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm để tạo động lực chủ yếu cho tăng trưởng, khơi nguồn của những tăng trưởng tiềm năng. Cùng với đó, các nhiệm vụ chính trị, xã hội cũng đã được xác định. Đó là, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thay đổi căn bản về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ cở; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Các chuyên gia kinh tế đã đưa ra những nhận định về năm 2018 đối với phát triển kinh tế - xã hội, đó là kinh tế thế giới và trong nước có khả năng tăng trưởng cao hơn năm 2017; sau các cuộc gặp cấp cao giữa Việt Nam và các nước trong khuôn khổ APEC 2017 sẽ mang tới nhiều cơ hội cho đất nước. Riêng đối với Quảng Ninh, việc Quốc hội cho ý kiến và sẽ thông qua Luật và thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn sẽ có tác động rất tích cực trong hút dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư khi Đặc khu có được cơ chế và thể chế vượt trội. Song cùng với đó, hiệu quả thực hiện các quy hoạch chiến lược, các dự án hạ tầng động lực được hoàn thành như sân bay, đường cao tốc, các dự án hạ tầng du lịch, khu công nghiệp, khu kinh tế sẽ được phát huy.

Bên cạnh những thuận lợi, cũng có những khó khăn sẽ tác động đến tăng trưởng, đó là ngành công nghiệp khai thác than tiếp tục giảm, công nghiệp chế tạo khó có đột phát mới, nông nghiệp vẫn đứng trước rủi ro lớn do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu... Như vậy, để đạt được tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của năm 2018 - năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhóm giải pháp đảm bảo cho chu kỳ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ngọc Lan

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.