Thông báo tạm dừng tổ chức Ngày hội việc làm và xuất khẩu lao động tại xã Đồn Đạc, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ ngày 16/10/2020

Thứ Năm, 15/10/2020, 10:34 [GMT+7]
.
.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh thông báo trân trọng thông báo:

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh tạm dừng tổ chức Ngày hội việc làm xuất khẩu lao động tại xã Đồn Đạc, xã Nam Sơn huyện Ba Chẽ ngày 16/10/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh trân trọng thông báo đến các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn huyện Ba Chẽ được biết.

.
.
.
.
.
.
.
.