Thông báo tìm khách hàng

Thứ Năm, 25/07/2019, 10:27 [GMT+7]
.
.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh thông báo: Ông Đào Vũ (CMND: 101259526, thường trú: Tổ 1B, khu 7B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đang có khoản nợ xấu tại Ngân hàng. Đề nghị Ông Đào Vũ trực tiếp đến Phòng KHCN - BIDV Quảng Ninh, địa chỉ: 737 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để giải quyết khoản nợ, thực hiện các thủ tục bán tài sản bảo đảm (TSBĐ).

Thời hạn: chậm nhất đến ngày 15/8/2019. Sau thời hạn trên nếu ông Đào Vũ không đến làm việc, Ngân hàng sẽ thực hiện các thủ tục thu giữ, bán TSBĐ để thu hồi nợ theo quy định pháp luật.

Trân trọng thông báo!

Trưởng phòng KHCN: Trịnh Thị Hải Xuân

.
.
.
.
.
.
.
.