Goetze chính thức chấm dứt hợp đồng

Mario Goetze đã chính thức chia tay công ty đại diện SportsTotal sau 4 năm gắn bó.

.
.
.
.
.
.
.
.
.