.

2013 - Năm cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực

Cập nhật lúc 04:57, Thứ Năm, 13/12/2012 (GMT+7)

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khoá XII đã thống nhất thông qua những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, trong đó xác định chủ đề năm 2013 của tỉnh Quảng Ninh: “Năm cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực”.

Năm 2012 với chủ đề “Năm xây dựng quy hoạch, chiến lược và khoa học công nghệ”, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu to lớn, đổi mới cơ chế vận hành, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững.

Cụ thể trong năm 2012, Quảng Ninh đã ưu tiên nguồn lực cho quy hoạch và khoa học công nghệ. Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái”. Đề án đã được tập thể Bộ Chính trị nghe và cho ý kiến chỉ đạo.

Quảng Ninh cũng đã chọn các đơn vị tư vấn nước ngoài lập Quy hoạch kinh tế - xã hội và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh. Nhiều quy hoạch ngành cấp tỉnh đã và đang được triển khai.

Đầu năm nay, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh 2012 đã được tổ chức thành công. Ngay sau hội nghị, nhiều dự án lớn được xúc tiến triển khai về sản xuất công nghiệp, về hạ tầng giao thông. UBND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo quốc tế chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Tầm nhìn mới”; phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức hội thảo “Những giải pháp trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị thời kỳ hội nhập và phát triển của tỉnh Quảng Ninh”.

Xác định chủ đề, thực hiện theo chủ đề đã tạo cho Quảng Ninh tập trung được nguồn lực, phát huy cao nhất hiệu quả nhiệm vụ chung cũng như từng lĩnh vực công tác, giải quyết căn bản nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo đà cho sự phát triển.

Từ kết quả của năm 2012, Quảng Ninh xác định chủ đề năm 2013 là “Năm cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực”. Năm 2013 còn là năm Quảng Ninh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh 30-10 (1963-2013). UBND tỉnh đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử này.

Từ thực tiễn thành công của năm 2012, từ khơi gợi niềm tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh qua 50 năm xây dựng và phát triển, chúng ta tin tưởng năm 2013, Quảng Ninh sẽ thành công với chủ đề “Năm cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực”.

Nguyên Đan

,
.
.
.
.
.
.