Cảng vụ Hàng Hải Quảng Ninh thông báo cho thuê văn phòng làm việc tại Tòa nhà B010 (5 tầng)

Cảng vụ Hàng Hải Quảng Ninh thông báo cho thuê văn phòng làm việc tại Tòa nhà B010 (5 tầng).

.
.
    .
.
.
.
.
.
.