THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU

Truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện vi phạm hành chính quá thời hạn bị tạm giữ do không xác định được người vi phạm hoặc người vi phạm không đến nhận.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.