Thông báo thay đổi địa điểm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hạ Long thông báo chuyển địa điểm phòng giao dịch Mạo Khê.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.