BACABank tuyển dụng tại Quảng Ninh

Đến với BACABANK, bạn sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, có cơ hội khẳng định mình, cống hiến sức trẻ và tài năng. BACABANK còn thường xuyên tổ chức những lớp học nghiệp vụ nhằm nâng cao hiểu biết cũng như chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.