Quý I/2019, kinh tế Quảng Tây tăng trưởng ổn định

Thứ Hai, 29/04/2019, 07:39 [GMT+7]
.
.

Theo số liệu thống kê của Cục Thông kê Quảng Tây và Tổng đội Điều tra Quảng Tây (Cục Thống kê Trung Quốc) công bố hôm 19/4, trong quý I năm nay, nền kinh tế Quảng Tây đạt mức tăng trưởng ổn định, tổng giá trị GDP đạt 422,532 tỷ Nhân dân tệ, tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Theo đó, các ngành kinh tế có sự tăng trưởng ổn định. Trong quý I, giá trị sản xuất ngành Nông, lâm, ngư nghiệp đạt 39,405 tỷ Nhân dân tệ, tăng 4,5% so với cùng kỳ, tốc độ tăng nhỉnh hơn năm ngoái 0,9%. Sản xuất công nghiệp có sự tăng trưởng trở lại, trong đó các ngành công nghiệp quy mô lớn đạt tốc độ tăng trưởng 5,1%, cao hơn 1,5% so với tháng 1 và tháng 2/2019, sản lượng xe ô tô điện tăng 1,5 lần, thiết bị quang điện tử tăng trưởng 55,3%, hàng điện tử tăng 7,4% so với cùng kỳ. Ngành dịch vụ phát triển ổn định, trong đó, các dịch vụ mới vẫn tăng trưởng nhanh chóng, dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm đạt mức tăng trưởng doanh thu 21,4%, thu nhập từ các dịch vụ cho thuê bất động sản cũng tăng trưởng 65%, dịch vụ thương mại tăng 17%, vui chơi giải trí tăng 66,8%.

Về đầu tư và tiêu dùng cũng có sự tăng trưởng tốt. Cụ thể, trong quý I, đầu tư tài sản cố định trên địa bàn khu (không bao gồm từ hộ nông dân) tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ, trong đó vốn đầu tư từ khối dân doanh tăng trưởng 10,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng xã hội trên địa bàn khu đạt 206,51 tỷ Nhân dân tệ, tăng 6,5% so với cùng kỳ.

Thu chi ngân sách tăng trưởng mạnh, tín dụng tài chính tăng nhanh, ổn định. Quý I, tổng thu ngân sách trên địa bàn khu đạt 78,339 tỷ Nhân dân tệ, tăng 9,8% so với cùng kỳ, cao hơn các tháng 1 và 2/2019 khoảng 0,4%. Các khoản thu thường xuyên 45,998 tỷ Nhân dân tệ, tăng 13% so với cùng kỳ, các khoản chi thường xuyên đạt 125,147 tỷ Nhân dân tệ, tăng 9,8% so với cùng kỳ, trong đó chi cho giảm nghèo tăng 47,5%, cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn tăng 25%, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tăng 11,5%, an sinh xã hội và công ăn việc làm tăng 10%. Tính đến hết tháng 3, tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Nhân dân tệ tại các tổ chức tài chính trên địa bàn khu đạt 3.099,319 tỷ Nhân dân tệ, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Tình hình việc làm ổn định, chỉ số giá tiêu dùng trong giới hạn cho phép. Theo đó, trong quý I, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn khu đạt 6.421 Nhân dân tệ, tăng 8,4% trên danh nghĩa, trừ đi các yếu tố về giá thì mức tăng trưởng thực tế đạt 6,1%, tương đương với cùng kỳ năm ngoái. Tỉ lệ thất nghiệp trên địa bàn 3,43%, trong quý I cũng đã có 94.600 người có được việc làm mới. Đến hết tháng 3, tổng lượng lao động dịch chuyển từ khu vực nông thôn đạt 9,028 triệu người, tăng 112.000 người so với năng ngoái, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng 1,2/2019, giảm nhẹ khoảng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Triệu Siêu/ Nhật báo Quảng Tây

Biên dịch: Minh Tiến

 

.
.
.
.
.
.
.
.