Tỷ lệ ủng hộ ông Trump xuống mức thấp kỷ lục

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở mức thấp nhất kể từ thời điểm năm 1945, khi các cuộc thăm dò dư luận bắt đầu tính toán thông số này.

.
.
.
.
.
.
.
.
.