Indonesia sơ tán hơn 34.000 người đề phòng núi lửa Agung phun trào

Giới chức địa phương yêu cầu tất cả mọi người phải ở cách xa ngọn núi lửa này ít nhất 9 km.

.
.
.
.
.
.
.
.
.