Người Nga đi bầu tổng thống

Cử tri Nga hôm nay đến các điểm bỏ phiếu để chọn tổng thống mới, người sẽ lãnh đạo nước này trong 6 năm tới.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.