Malaysia cấm đi lại giữa các quận trên toàn quốc từ ngày 10/5

Chính quyền Malaysia đã phải áp đặt lệnh cấm đi lại trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 10/5 - 6/6, đồng thời cấm nhiều hoạt động khác để ngăn chăn dịch COVID-19 lây lan.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.