Vũ Hán vẫn siết chặt quản lý dân cư dù sắp hết phong tỏa

Chỉ còn vài ngày nữa thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, "tâm chấn" dịch Covid-19 sẽ chính thức dỡ bỏ phong tỏa sau hai tháng rưỡi đóng cửa.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.