Anh và EU bước vào thời điểm đàm phán quyết định về hậu Brexit

Mặc dù cả hai bên đều tuyên bố sẽ nỗ lực để thu hẹp bất đồng, tiến tới việc đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit, nhưng nguy cơ về kịch bản không thỏa thuận vẫn hiện hữu.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.