Hội thảo về Biển Đông tại Nghị viện châu Âu

Ngày 21/11, Quỹ Gabriel Péri của Pháp đã tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Nghị viện châu Âu tại thủ đô Brussels của Bỉ.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.