Dự báo khả năng Biden đắc cử cao gấp 5 lần Trump

7 mô hình dự báo khác nhau cho thấy cơ hội chiến thắng trung bình của Biden gần 82%, trong khi khả năng tái đắc cử của Trump gần 18%.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.