Chất độc da cam - nỗi đau qua nhiều thế hệ

Thảm họa da cam/dioxin do quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam đã và đang khiến hàng triệu nạn nhân, từ thế hệ này sang thế hệ khác sống trong bệnh tật và bất hạnh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.