Thông báo Về việc tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Công an huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ 103 (một trăm linh ba) chiếc xe mô tô vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm hoặc chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến liên hệ giải quyết để nhận lại phương tiện.

.
.
.
.
.
.
.
.
.