Bão số 2 làm 9 người chết, mất tích, thiệt hại nặng nề về tài sản

Bão số 2 làm 9 người chết, mất tích, thiệt hại nặng nề về tài sản

.
.
.
.
.
.
.
.
.