Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Đổi mới cả về nội dung, hình thức

Thứ Năm, 10/10/2019, 08:06 [GMT+7]
.
.

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) các cấp trong tỉnh ngày càng phát huy vai trò tư vấn, tham mưu cho UBND cùng cấp trong việc điều phối, liên kết hoạt động PBGDPL, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn.

Phòng Tư pháp TP Cẩm Phả phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền Luật Thủy sản, các vấn đề về biển đảo cho bà con ngư dân tại khu vực bến Do, phường Cẩm Trung, Tp Cẩm Phả.
Phòng Tư pháp TP Cẩm Phả phối hợp tổ chức tuyên truyền cho ngư dân khu vực Bến Do, phường Cẩm Trung. Ảnh: Đăng Triệu (Phòng Tư pháp TP Cẩm Phả)

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh hiện có 39 thành viên, Ban Thư ký Hội đồng có 11 thành viên. Hội đồng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, ban hành Quy chế hoạt động, tích cực tư vấn, tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn các cấp, ngành, địa phương tổ chức nhiều hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Các địa phương trong tỉnh quan tâm củng cố, kiện toàn hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện và tổ thư ký. Ngay sau khi được kiện toàn, nhiều hội đồng đã ban hành quy chế, đổi mới cách thức hoạt động, từng bước đi vào nền nếp, có chiều sâu, hiệu quả hơn. Chủ tịch hội đồng và các thành viên phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm; tham mưu, tổ chức, hướng dẫn hoạt động PBGDPL được thực hiện thường xuyên, có kiểm tra, giám sát.

14/14 hội đồng cấp huyện đều ban hành kế hoạch hoạt động năm 2019 hoặc tư vấn, tham mưu để UBND cùng cấp ban hành kế hoạch công tác PBGDPL năm 2019; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua; triển khai chuẩn tiếp cận pháp luật ở xã, phường, thị trấn... Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức 1.662 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp với 172.020 lượt người tham dự; 572 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 40.540 lượt người tham dự; phát miễn phí 346.018 tài liệu PBGDPL cho các đối tượng. Việc biên soạn, đăng tải đề cương, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trên trang thông tin điện tử tiếp tục được quan tâm. Công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho đối tượng đặc thù theo quy định được chú trọng.

Hoạt động PBGDPL được triển khai bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, như: Hội nghị, lớp tập huấn; hỗ trợ pháp lý; phát tài liệu (tờ gấp pháp luật, sách bỏ túi); pano, áp phích; cuộc thi tìm hiểu pháp luật; sân khấu hóa; tủ sách pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thông qua báo chí, internet, mạng xã hội facebook, fanpage; tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình; chuyên mục phổ biến pháp luật trên cổng thông tin điện tử…

Đoàn kiểm tra, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra công tác PBGDPL tại Hoành Bồ. Ảnh:
 Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra công tác PBGDPL tại huyện Hoành Bồ. Ảnh: Văn Minh (Sở Tư pháp)

Nhiều địa phương, đơn vị đã có sự đầu tư, đổi mới, sáng tạo. TP Uông Bí tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng mô hình kể chuyện theo án cho hàng nghìn học sinh tại các trường THPT; diễn đàn thanh niên với pháp luật... Huyện Hoành Bồ phối hợp với Viện KSND huyện tổ chức phiên tòa giả định, nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, thu hút nhiều người tham dự...

Công tác PBGDPL tại địa phương đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với vai trò nòng cốt của chính quyền. Hội đồng đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo quy định và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PBGDPL của tỉnh.

Mặc dù vậy, qua công tác kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tại một số địa phương cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa qua cho thấy, công tác PBGDPL còn hạn chế, khó khăn. Hoạt động phối hợp giữa các thành viên của hội đồng trong thực hiện công tác PBGDPL chưa được thường xuyên, chặt chẽ; triển khai các đề án thuộc chương trình PBGDPL theo giai đoạn mới, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù kết quả chưa rõ nét, còn lồng ghép trong hoạt động chuyên môn; xã hội hóa công tác PBGDPL, ứng dụng công nghệ thông tin, kinh phí, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL còn hạn chế; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn mỏng, hoạt động kiêm nhiệm, chưa được bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên... Điều này đòi hỏi thời gian tới, bên cạnh việc chú trọng bồi dưỡng nâng cao kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên..., cần tiếp tục đổi mới, đa dạng, nhân rộng các hình thức, nhất là các mô hình, cách làm mới hiệu quả.

Trần Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.