Công an huyện Vân Đồn "Vì nhân dân phục vụ"

Thứ Sáu, 19/05/2017, 09:38 [GMT+7]
.
.

Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 với khẩu hiệu “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả - Xây dựng Công an Quảng Ninh vững mạnh toàn diện” gắn với triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện Vân Đồn đã cụ thể hoá bằng những cách làm hay, sáng tạo.

Giao ban lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện  hằng tuần.
Giao ban lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện hằng tuần.
CBCS Công an huyện quyên góp 1 ngày lương, ủng hộ người dân từ 70 tuổi trở lên làm thẻ căn cước công dân.
CBCS Công an huyện quyên góp 1 ngày lương, ủng hộ người dân từ 70 tuổi trở lên làm thẻ căn cước công dân.
Công an xã Hạ Long hướng dẫn công dân giải quyết các yêu cầu chính đáng liên quan đến ANTT.
Công an xã Hạ Long hướng dẫn công dân giải quyết các yêu cầu chính đáng liên quan đến ANTT.
Tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm trật tự ATGT tại cảng cá huyện Vân Đồn.
Tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm trật tự ATGT tại cảng cá huyện Vân Đồn.
Phối hợp với đơn vị thực hiện Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh đảm bảo ANTT trong quá trình thi công.
Phối hợp với đơn vị thực hiện Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh đảm bảo ANTT trong quá trình thi công.

Tuấn Hương

.
.
.
.
.
.
.
.