Phá đường dây làm giấy tờ giả chiếm đoạt tiền tỷ của Công ty tài chính

Lợi dụng sơ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty tài chính Fe Credit, 3 đối tượng đã làm giả CMND để mở tài khoản chiếm đoạt cả tỷ đồng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.