Cẩm Phả bàn giao nhà đại doàn kết cho hộ nghèo

Ngày 22/9, MTTQ phường Mông Dương phối hợp với Hội CCB, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên phường tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Triệu Đức Sông - người dân tộc thiểu số trú tại tổ 9, khu Đồng Mỏ, phường Mông Dương.

.
.
.
.
.
.
.
.
.