Khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã An Sinh

Ngày 19/9, Phòng Y tế và Ban CHQS TX Đông Triều tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe lưu động, cấp thuốc miễn phí cho người dân ở thôn Tân Tiến, xã An Sinh (TX Đông Triều).

.
.
    .
.
.
.
.
.
.