Những tấm lòng thiện nguyện

Khi mà tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đang đe dọa, thì tại nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều tấm lòng thiện nguyện, sẻ chia, cùng chung vai đẩy lùi dịch bệnh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.