Công ty Than Thống Nhất - TKV: Ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động

Thứ Hai, 06/03/2017, 11:48 [GMT+7]
.
.

Với mục tiêu nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và ổn định sản xuất, ngay từ đầu năm, tập thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Than Thống Nhất đã bắt tay vào sản xuất trong khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần lao động hăng say.

Năm 2016, Công ty Than Thống Nhất đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, sản xuất trên 1,972 triệu tấn than, đạt 113% kế hoạch năm; đào lò gần 8.630m, đạt 108% kế hoạch; tiêu thụ trên 1,910 triệu tấn than, đạt 110% kế hoạch; doanh thu đạt trên 1.896 tỷ đồng; đảm bảo việc làm, đời sống người lao động với mức thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng.

Sửa chữa thiết bị tại Phân xưởng Sửa chữa, Công ty Than Thống Nhất.
Sửa chữa thiết bị tại Phân xưởng Sửa chữa, Công ty Than Thống Nhất.

Thành tích đó cũng chính là nguồn động lực để tập thể CB,CN, người lao động Công ty vững bước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu khai thác than nguyên khai là 2,025 triệu tấn; mét lò đào đạt 8.905m; tổng doanh thu 1.916,442 tỷ đồng; thu nhập bình quân khoảng 11 triệu đồng/người/tháng. Để đạt được mục tiêu đề ra, Công ty đã tích cực chỉ đạo thực hiện một số giải pháp như: Làm than chất lượng, đổi mới cơ cấu tổ chức điều hành sản xuất; hoàn thiện công tác giao khoán, định mức thực hiện. Đồng thời xây dựng bổ sung công tác khoán chi phí cho từng phòng, ban, phân xưởng để gắn trách nhiệm quản lý với chức danh người đứng đầu.

Để nâng cao chất lượng, năng suất làm việc cao hơn năm trước, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý phù hợp, đổi mới công nghệ, tiết giảm chi phí ngay từ khi triển khai kế hoạch sản xuất. Đồng thời phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất trong toàn CB,CN, lấy thi đua làm động lực. Vì vậy, những tháng đầu năm, tranh thủ thời tiết thuận lợi, toàn Công ty đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất. Đến thời điểm này, than sản xuất của Công ty đạt 162.534 tấn; tiêu thụ 178.437,54 tấn; doanh thu trên 168 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Văn Cân, công nhân Phân xưởng Khai thác 11, chia sẻ: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển. Như tại Phân xưởng Khai thác 11, công nhân luôn hoàn thành chỉ tiêu mà phân xưởng giao trước mỗi giờ vào ca. Đồng thời tuyệt đối tuân thủ các quy trình an toàn lao động, mọi vị trí khi đã được kiểm soát tốt thì mới bắt tay vào hoạt động”.

Tin tưởng rằng với những nỗ lực đó, Công ty Than Thống Nhất sẽ hoàn thành được mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Lương Giang

.
.
.
.
.
.
.
.