Đầm Hà

Triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2017

Thứ Tư, 04/01/2017, 16:43 [GMT+7]
.
.

Ngày 4/1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tổ chức kỳ họp thứ 10 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 11-1-2011 của Huyện ủy về xây dựng NTM huyện Đầm Hà đến năm 2020 và thông qua một số nội dung quan trọng khác

Quang cảnh hội nghị
Hội nghị triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Đầm Hà năm 2017

Theo báo cáo của huyện Đầm Hà, sau 6 năm triển khai, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: hạ tầng kỹ thuật nông thôn được tập trung đầu tư, giá trị sản xuất tăng bình quân trên 7,18%/năm. Huyện đã tích cực triển khai các chính sách của tỉnh, ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong 6 năm đã hỗ trợ 7,925 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển, sản xuất hàng hóa dần theo hướng tập trung, bền vững, sản lượng nông, lâm, thủy sản tăng đáng kể, cho hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình, dự án, cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Văn hóa xã hội được chăm lo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, xã hội ổn định. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân triển khai có hiệu quả như: nhân dân hiến đất, tích cực tham gia kinh phí, ngày công làm đường nội thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng các tổ chức đoàn thể cơ sở vững mạnh…Ngoài nguồn ngân sách tỉnh, huyện đã cân đối từ nguồn ngân sách huyện và huy động các nguồn lực khác như vốn trong nhân dân, vốn lồng ghép để điều hành, phân bổ các nguồn vốn đảm bảo hợp lý, hiệu quả.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017, Đầm Hà sẽ tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở; xây dựng kế hoạch cụ thể giao cho các xã, thôn thực hiện, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với chương trình xây dựngNTM. Phát huy vai trò tham mưu, đề xuất của các ngành thành viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện. Tập trung phát triển sản xuất, thu hút đầu tư; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ưu tiên nguồn lực cho các xã đạt chuẩn NTM, quyết tâm hoàn thành chương trình kế hoạch năm 2017.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.