Xã Hoành Mô (Bình Liêu): "Vào tận ngõ, gõ tận cửa"

Thứ Hai, 16/07/2018, 11:12 [GMT+7]
.
.

Xã Hoành Mô được huyện Bình Liêu chọn để tập trung hoàn thành các tiêu chí và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Với tinh thần quyết tâm cao, xã phấn đấu hoàn thành nốt các tiêu chí chưa đạt, về đích NTM trong năm 2018.

Cán bộ thôn Co Sen, xã Hoành Mô tích cực vận động nhân dân trên địa bàn di dời chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà ở để đảm bảo vệ sinh.
Cán bộ thôn Co Sen, xã Hoành Mô vận động nhân dân di dời chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà ở để đảm bảo vệ sinh.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Đảng ủy xã Hoành Mô đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quy hoạch, đề án triển khai thực hiện cụ thể. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và tạo được đồng thuận cao trong nhân dân. Hiện nay, xã Hoành Mô đã thực hiện hoàn thành đạt chuẩn 38/52 chỉ tiêu, 14/20 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; Giáo dục và đào tạo; Môi trường; Cán bộ công chức xã đạt chuẩn; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Biên, Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, Trưởng Ban Chỉ đạo Nông thôn mới xã, cho biết: Mặc dù còn chỉ còn 6 tiêu chí nữa sẽ về đích NTM, song, đây hầu hết là các tiêu chí cứng, quá trình thực hiện còn gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể như: Tình trạng vệ sinh môi trường làng bản chưa được đảm bảo, nhất là chuồng trại gia súc, nhà tiêu hợp vệ sinh, nhân dân chưa tự giác thực hiện. Việc triển khai các dự án phát triển sản xuất còn hạn chế, mô hình chưa nhiều; việc đào tạo ngành nghề lao động nông thôn cũng còn nhiều bất cập. Công tác xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu còn nhiều lúng túng trong triển khai. Nhận thức về NTM của người dân trên địa bàn chưa đầy đủ, chưa tự giác hưởng ứng nhiệt tình tham gia xây dựng NTM. Do đó, chưa thực sự vào cuộc tham gia, còn mang nặng tính ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước....

Do đó, để hoàn thành mục tiêu về đích NTM trong năm 2018, Hoành Mô đã nỗ lực vượt khó, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đảng ủy xã Hoành Mô đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên về công tác xây dựng NTM với việc đưa các thôn bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Cùng với đó, phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên BCĐ phụ trách từng lĩnh vực, từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí chính xác để hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn, có kế hoạch triển khai sát thực tế đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt.

Cán bộ thôn Pắc Pộc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM.
Cán bộ thôn Pắc Pộc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Chương trình xây dựng NTM.

Trước hết, Hoành Mô tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân thực sự vào cuộc tích cực tham gia xây dựng NTM với khẩu hiệu “vào tận ngõ, gõ tận cửa” để vận động người dân thực hiện vệ sinh gia đình, ngõ xóm, nơi công cộng thôn bản. Đồng thời, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu NTM đã đạt chuẩn. Với 6 tiêu chí NTM chưa đạt, Hoành Mô đã có giải pháp cụ thể. Điển hình là để đảm bảo tiêu chí về môi trường, xã đã đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục vận động di chuyển 80 chuồng nhằm đạt tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường trên 60%. Đối với tiêu chí giao thông, với chỉ tiêu đường trục thôn bản và đường liên thôn bản được cứng hóa còn thiếu 3,418 km, xã đã và đang chỉ đạo tiếp tục triển khai thi công mới các tuyến đường nội thôn Loong Sông – Nà Pò (1.566m), tuyến Lòong Vài – Co Sen (2.110m), tuyến nội thôn Pắc Pộc (400 m), tuyến đường Cao Sơn - Cao Luy (2.340m).

Đối với tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, hiện nay còn thiếu 1 nhà văn hóa xã; 6 nhà văn hóa thôn, xã cũng đang triển khai xây mới nhà văn hóa thôn bản để đạt chuẩn; sửa chữa một số nhà văn thôn đã bị hỏng đảm bảo hoạt động. Đồng thời, mở rộng diện tích khuôn viên nhà văn hóa thôn Cửa khẩu - điểm tập trung giải trí và thể thao cho trẻ em và người già. Hiện nay, Hoành Mô cũng đã và đang triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại 2 thôn Pắc Pộc, Đồng Cậm, xây dựng 8 vườn mẫu nhằm hoàn thành tiêu chỉ về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu….

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng với các giải pháp hiệu quả, tin tưởng rằng, Hoành Mô sẽ vượt khó, tăng tốc về đích NTM trong năm 2018.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.