Thành lập Tổ Tư vấn giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Thứ Năm, 22/09/2016, 10:12 [GMT+7]
.
.

Ngày 21-9, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3032/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Tư vấn giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tư vấn khởi nghiệp và tư vấn hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Tổ Tư vấn).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối thoại tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp quý III năm 2016. Ảnh Đỗ Phương
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối thoại tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp quý III năm 2016. Ảnh: Đỗ Phương

Theo đó tổ trưởng Tổ Tư vấn là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tổ phó Tổ Tư vấn là Giám đốc Sở Tài chính.

Các Ủy viên gồm: thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Tổ Tư vấn là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp UBND tỉnh trực tiếp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tư vấn khởi nghiệp và tư vấn hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; đề xuất các định hướng, chiến lược, các giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp trên từng lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn, từng năm trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp và các nhiệm vụ được giao. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.