Phòng chống buôn lậu gian lận thương mại

Đổi mới, nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan

Thứ Sáu, 01/06/2018, 08:37 [GMT+7]
.
.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Quảng Ninh, 5 tháng đầu năm 2018, qua công tác kiểm tra sau thông quan, Hải quan Quảng Ninh đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước 9,7 tỷ đồng, đạt 65,2% so với chỉ tiêu năm 2018. Đây là kết quả của những giải pháp đổi mới trong công tác kiểm tra sau thông quan mà Hải quan Quảng Ninh đã triển khai trong thời gian qua.

Nổi bật, Cục hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là Chi cục Kiểm tra sau thông quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa… nhằm tăng cường hiệu quả tại khâu thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra sau thông quan. Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, xây dựng và triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào các khâu nghiệp vụ. Cụ thể, đơn vị đã đưa Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan (VCIS), Hệ thống thông quan điện tử tập trung (Ecustom V5), Hệ thống thông tin quản lý rủi ro (HRM), Hệ thống thông tin vi phạm (QLVP14), Hệ thống thông tin quản lý dữ liệu giá tính thuế (GTT02), Hệ thống thông tin kế toán thuế xuất nhập khẩu tập trung (KTTT), Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu phân loại và mức thuế (MHS), Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp phục vụ kiểm tra sau thông quan và quản lý rủi ro (STQ)... vào hoạt động. Quá trình khai thác và sử dụng các phần mềm này, đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo các kỹ năng khai thác các chương trình, phân nhóm công chức để rà soát thông tin dữ liệu… Qua đó, đảm bảo xây dựng hồ sơ dữ liệu toàn diện nhất đối với các doanh nghiệp được lựa chọn kiểm tra sau thông quan, hỗ trợ tích cực và nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu thuế, ngăn ngừa các hành vi trốn thuế và gian lận thương mại đối với các doanh nghiệp.

Trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác KTSTQ góp phần phòng chống gian lận thuế trong hoạt động XNK.
Trao đổi nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan góp phần phòng chống gian lận thuế trong hoạt động XNK.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm tra sau thông quan còn chú trọng đẩy mạnh việc cập nhật và khai thác chương trình STQ01- là chương trình dành riêng cho lực lượng kiểm tra sau thông quan trên toàn quốc để khai thác và xử lý thông tin các cuộc kiểm tra, đánh giá rủi ro và tính tuân thủ của doanh nghiệp. Bộ phận thu thập, xử lý thông tin theo mô hình cơ cấu mới tại Đội Tham mưu - Tổng hợp của đơn vị đã tăng cường ứng dụng CNTT trong khai thác và xử lý dữ liệu, đóng vai trò như một trung tâm hỗ trợ và phân tích dữ liệu, cho đầu ra là kết quả xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, lựa chọn đối tượng tiến hành kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch đánh giá tuân thủ hoặc quản lý rủi ro.

Ngoài các giải pháp trên, Chi cục kiểm tra sau thông quan còn tích cực tham mưu cho lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh các nội dung phối hợp hiệu quả việc kết nối thông tin giữa các Ngành Thuế - Hải quan-Kho bạc trong khối ngành Tài chính để hỗ trợ hiệu quả trong thông tin quản lý và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp .v.v.

Ông Vũ Văn Sỹ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Quảng Ninh) cho biết: 5 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã ban hành được 88 quyết định kiểm tra sau thông quan. Trong đó có 10 quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp bằng 16,6% so với kế hoạch giao và bằng 111% so với cùng kỳ năm 2017; 78 quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan. Hiện đã kết thúc được 42 cuộc, qua công tác kiểm tra sau thông quan, lực lượng Hải quan đã phát hiện một số doanh nghiệp khai báo sai số lượng, trị giá tính thuế… Số thuế truy thu qua công tác kiểm tra sau thông quan hiện đã đạt 9,7 tỷ đồng (bằng 65,2% so với kế hoạch giao).

Cán bộ công chức Chi cục KTSTQ nghiên cứu kiểm tra trị giá thuế xuất hàng hóa xuất nhập khẩu tại đơn vị.
Cán bộ công chức Chi cục Kiểm tra sau thông quan nghiên cứu kiểm tra trị giá thuế xuất hàng hóa xuất nhập khẩu tại đơn vị.

Kết quả nói trên của Chi cục kiểm tra sau thông quan, góp phần đắc lực cùng Cục Hải quan Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm trong lĩnh vực hoạt động Hải quan do Nhà nước, tỉnh giao năm 2018 đạt hiệu quả. Từ giờ đến cuối năm 2018, Cục Hải quan sẽ tiếp tục triển khai thực hiện thành công chỉ tiêu đã đặt ra là kiểm tra 60 doanh nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước qua công tác kiểm tra sau thông quan đạt 15 tỷ đồng.

Tuấn Hương

.
.
.
.
.
.
.
.