Hải Hà: Phát huy hiệu quả nguồn vốn xây dựng cơ bản

Thứ Năm, 05/01/2017, 11:38 [GMT+7]
.
.

Theo báo cáo của UBND huyện Hải Hà, tổng kế hoạch vốn đầu tư cho phát triển của huyện năm 2016 là trên 335,2 tỷ đồng, trong đó số kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản (XDCB) là trên 248,2 tỷ đồng (tỉnh phân bổ trên 101,4 tỷ đồng; huyện phân bổ trên 146,8 tỷ đồng, nguồn vốn năm 2015 chuyển sang 86,9 tỷ đồng).

Từ nguồn vốn trên, hoạt động đầu tư năm 2016 của huyện Hải Hà được xây dựng trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, thứ tự ưu tiên tập trung trả nợ các công trình hoàn thành, các công trình chuyển tiếp đã có khối lượng thực hiện, bố trí công trình mới chỉ bố trí các công trình trọng điểm cần thiết, cấp bách và chỉnh trang đô thị, nông thôn mới (NTM). Đặc biệt là bố trí vốn được ưu tiên các công trình trường học đạt chuẩn quốc gia, công trình kênh mương, giao thông, thuỷ lợi khắc phục mưa lũ, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và chỉnh trang nâng cấp đô thị...

Từ nguồn vốn XDCB năm 2016, các tuyến đường của thị trấn Quảng Hà được cải tạo nâng cấp khang trang.
Từ nguồn vốn XDCB năm 2016, các tuyến đường của thị trấn Quảng Hà được cải tạo nâng cấp khang trang.

Song song với đó, huyện tiếp tục đình hoãn, giãn tiến độ các công trình XDCB chưa thật sự cần thiết, cấp bách nên khắc phục được hạn chế nợ XDCB; thường xuyên thống kê, rà soát các dự án công trình đầu tư đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tập trung quyết toán A-B để lập báo cáo quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các dự án giao cho UBND xã làm chủ đầu tư, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thường xuyên hướng dẫn trình tự thủ tục lập, thẩm định quyết toán vốn cho cán bộ tài chính xã. Đối với các xã không có khả năng thẩm định quyết toán (khi có tờ trình đề nghị thẩm định), Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tổ chức thẩm định quyết toán và hướng dẫn xã làm thủ tục phê duyệt nên hầu hết các dự án công trình đều được lập thẩm định và phê duyệt quyết toán được kịp thời. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tích cực triển khai các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược. Qua đó, huyện đã hoàn thành nhiều dự án cấp bách như: Hệ thống đường điện chiếu sáng dọc QL18 phục vụ nâng cấp đô thị, công trình nâng cấp, sửa chữa đập Quảng Thành, công trình cống tiêu 3 cửa xã Quảng Thắng, công trình đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Cái Chiên...

Trong xây dựng NTM, huyện đã đầu tư xây dựng 42 tuyến đường giao thông vào vùng sản xuất tập trung với chiều dài 15,1km; 2 mô hình cam V2 với diện tích trên 12ha; 1 đề án chè với tổng kinh phí trên 31 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp 14 nhà văn hoá thôn chuẩn với trên 3 tỷ đồng, lắp dựng 616 bảng pano, 3 bảng tin khổ lớn tuyên truyền cơ chế chính sách xây dựng NTM, Chương trình OCOP; phê duyệt 2 quy hoạch vùng nuôi trồng thuỷ sản ở thôn 9, xã Quảng Phong và thôn 5, xã Đường Hoa; thắp sáng 28,5km đường quê của 45 thôn, bản; hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho 12 tổ chức, cá nhân với tổng kinh phí 263,5 triệu đồng. Chương trình OCOP được quan tâm thực hiện, quy hoạch rõ 17 vùng sản xuất tập trung gắn với quy hoạch dữ liệu bản đồ nông hoá thổ nhưỡng; hỗ trợ hoàn thiện mẫu mã bao bì cho 7 sản phẩm; 3 sản phẩm mới được tham gia vào chu trình OCOP, nâng số lượng sản phẩm tham gia chu trình OCOP lên 14 sản phẩm...

Hiện nay, đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước có xu hướng giảm, do đó năm 2017, huyện Hải Hà tập trung tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào huyện để thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017, thứ tự ưu tiên tập trung trả nợ các công trình hoàn thành, các công trình chuyển tiếp đã có khối lượng thực hiện, bố trí công trình mới chỉ bố trí các công trình trọng điểm cần thiết, cấp bách để khắc phục được tình trạng nợ XDCB, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Huyện sẽ chủ động lồng ghép các nguồn vốn để tập trung thanh toán nợ, nhất là các nguồn vượt thu, tăng thu và nguồn để lại (như vốn tỉnh phân cấp; thu phí, lệ phí cửa khẩu, thu tiền sử dụng đất...). Đồng thời, triển khai thực hiện thí điểm các mô hình đầu tư và quản lý theo hình thức hợp tác công - tư các dự án đã được tỉnh phê duyệt theo lộ trình và vận động, kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tập đoàn hỗ trợ đầu tư một số công trình thiết yếu, công trình động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thái Cảnh

.
.
.
.
.
.
.
.