Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Chủ Nhật, 06/12/2020, 19:09 [GMT+7]
.
.

Tỉnh Quảng Ninh luôn ưu tiên, tập trung nguồn lực để triển khai đầu tư công trên quan điểm bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách. Tính đến 15/11, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đạt trên 15.200 tỷ đồng, tăng trên 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch vốn đầu năm, chiếm 52,2% tổng chi ngân sách địa phương. Trong đó, ngân sách Trung ương trên 1.000 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 9.000 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện, xã.
 

Đơn vị nhà thầu thi công tuyến đường trung tâm thị xã Đông Triều. Ảnh: Mạnh Trường
Đơn vị nhà thầu thi công tuyến đường trung tâm thị xã Đông Triều.

Nguồn vốn này về cơ bản đã đảm bảo cho các nhiệm vụ chi, nhất là các dự án quan trọng, động lực của tỉnh và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến nay, nhiều dự án đã và đang được triển khai đầu tư xây dựng, nhiều dự án đã được hoàn thành, tạo diện mạo mới cho đô thị, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, với mục tiêu, chiến lược phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, dự kiến năm 2021, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dành khoảng 16.000 tỷ đồng để thực hiện đầu tư công nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, chiếm khoảng 53% tổng chi ngân sách địa phương. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh khoảng 9.400 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2020.

Việc phân bổ nguồn vốn sẽ thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 973/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Nguồn vốn đầu tư công phục vụ thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển theo kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025; các quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đơn vị nhà thầu thi công cống dẫn nước Hồ Khe Giữa (TP Cẩm Phả).
Đơn vị nhà thầu thi công cống dẫn nước Hồ Khe Giữa (TP Cẩm Phả).

Việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công sẽ tiếp tục được tỉnh ưu tiên đầu tư tập trung, không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và thực hiện thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình, việc phân bổ nguồn vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên, cụ thể: Vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành đã quyết toán và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; phân bổ để thu hồi vốn ứng; vốn hỗ trợ các địa phương chưa tự cân đối (Vân Đồn, Quảng Yên, Cô Tô, Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu và Ba Chẽ); vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA; vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công - tư (PPP); các chương trình mục tiêu theo nghị quyết, đề án, quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND, UBND tỉnh đã và đang triển khai; vốn thực hiện các dự án chuyển tiếp, đặc biệt các dự án trọng điểm, dự án động lực có tầm ảnh hưởng lớn, như dự án đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đường bao biển nối TP Hạ Long - TP Cẩm Phả, đường trục chính thứ 2 của KCN Cảng biển Hải Hà, cầu Cửa Lục 1, Cửa Lục 3, đường nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến tỉnh lộ 338 (giai đoạn 1)… Đặc biệt, chỉ xem xét phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các dự án khởi công mới năm 2021 sau khi các chủ đầu tư đã thực hiện các nội dung ưu tiên trên và đủ điều kiện cân đối kế hoạch vốn.

Theo lãnh đạo Sở KH&ĐT, đối với các dự án khởi công mới, đặc biệt là các dự án trọng điểm, động lực có tổng mức đầu tư lớn liên quan nhiều đến GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất rừng, điều kiện thi công khó khăn… việc bố trí vốn đầu tư cần phù hợp với tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư liên quan, tiến độ GPMB và ứng một phần vốn hợp đồng xây lắp. Trong quá trình điều hành theo tiến độ, Sở KH&ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát cân đối từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên, các dự án không có khả năng giải ngân để cân đối đủ vốn cho các dự án thực hiện đảm bảo tiến độ, phát huy được hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Hiếu Dân

Tin liên quan


 

.
.
.
.
.
.
.
.