Đầm Hà: Tăng cường quản lý bến, bãi vật liệu xây dựng

Thứ Sáu, 25/12/2020, 08:56 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, huyện Đầm Hà đã tăng cường công tác quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng. Các bến thủy nội địa và cảng, bến tập kết vật liệu xây dựng được quản lý chặt chẽ, nhằm xóa bỏ hoàn toàn những bến tập kết vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn.

Hoạt động bốc xúc vật liệu xây dựng tại Cảng Đầm Buôn, xã Đầm Hà.
Hoạt động bốc xúc vật liệu xây dựng tại Cảng Đầm Buôn (xã Đầm Hà).

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, Huyện ủy Đầm Hà đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 20/10/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên trên địa bàn. Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, góp phần đưa công tác quản lý tài nguyên đi vào nền nếp theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan đến việc vi phạm về công tác quản lý tài nguyên…

Ông Hoàng Tiến Dũng, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đầm Hà, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xóa bỏ tất cả các bãi tập kết cát, sỏi trái phép, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với bến thủy nội địa, huyện Đầm Hà đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban, địa phương triển khai những nội dung liên quan đến công tác quản lý tài nguyên, bến bãi trên địa bàn. Tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức thực hiện ký cam kết chấm dứt tập kết cát, sỏi trái phép.

Đối với các cảng, bến thủy nội địa hoạt động không phép, hoặc chưa đủ điều kiện hoạt động, huyện Đầm Hà kiên quyết đình chỉ hoạt động. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các phòng chức năng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng khai thác cát, đá, sỏi và hình thành các bãi tập kết cát, đá sỏi trái phép.

Mặc dù đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đầu tư nhưng hoạt động bốc xúc vật liệu xây
Mặc dù đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đầu tư, nhưng hoạt động bốc xúc vật liệu xây dựng tại cảng của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Quỳnh Long (thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà) vẫn diễn ra với quy mô lớn.

Theo báo cáo của UBND huyện Đầm Hà, trên địa bàn huyện có 2 cảng, bến thủy nội địa đang triển khai đầu tư xây dựng, gồm: Cảng vật liệu xây dựng tổng hợp kết hợp khu neo đậu tránh trú bão của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Quỳnh Long tại thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà, đang được đơn vị đầu tư theo Quyết định số 216/UBND, ngày 17/1/2020 của UBND tỉnh. Hiện tại công ty đang hoàn thiện thủ tục thuê đất để triển khai đầu tư xây dựng. Ngày 23/7/2019 UBND xã Đầm Hà đã ban hành thông báo đối với Công ty CP Xây dựng và Thương mại Quỳnh Long không cho tàu vận chuyển vật liệu ra vào cảng trong thời gian hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý.

Bến vật liệu xây dựng tổng hợp và neo đậu tàu thuyền tại thôn Nhâm Cao, xã Đại Bình, do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quảng Thái đầu tư, hiện đang gửi hồ sơ, hoàn thiện thủ tục cấp phép bến tạm. UBND xã Đại Bình đã thông báo đến Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quảng Thái không cho tàu vận chuyển vật liệu xây dựng ra vào cảng trong thời gian hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù vẫn đang trong quá trình đầu tư, hoặc chờ cấp phép bến tạm, nhưng các cảng, bến này vẫn hoạt động với công suất lớn.

Bến vật liệu xây dựng của
Bến vật liệu xây dựng tổng hợp và neo đậu tàu thuyền tại thôn Nhâm Cao, xã Đại Bình, do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quảng Thái đầu tư hiện đang gửi hồ sơ, hoàn thiện thủ tục cấp phép bến tạm.

Qua rà soát, hiện nay huyện Đầm Hà có 11 bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, các địa phương của huyện đã xử lý hành chính đối với nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép; tổ chức cho các chủ bãi ký cam kết di chuyển ra khỏi vị trí, như: UBND xã Đầm Hà đã ban hành quyết định xử phạt hành chính về việc chiếm đất làm bãi tập kết vật liệu đối với Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, dịch vụ Nhã Mùi sở hữu bãi tập kết vật liệu tại thôn Yên Hàn, quyết định xử phạt hành chính về việc chiếm đất làm bãi tập kết vật liệu tại thôn Trại Giữa đối với Công ty TNHH Thanh Hiếu; UBND xã Quảng Tân ký biên bản yêu cầu di chuyển vật liệu ra khỏi bãi đối với Công ty TNHH Xây dựng Tam Lộc, Doanh nghiệp tư nhân Khánh Hà, Công ty CP Thương mại và Xây dựng Đầm Hà...

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.