Đầm Hà: Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản

Thứ Sáu, 27/11/2020, 09:56 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, huyện Đầm Hà đã tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Đến nay, trên địa bàn huyện đã không còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Để đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, huyện Đầm Hà đã xây dựng Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, đảm bảo sát thực tế của địa phương khi phân bổ đất cho các mục tiêu phát triển KT-XH. Việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai và đảm bảo công khai, dân chủ.

Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, huyện luôn tổ chức lấy ý kiến các ngành, cấp liên quan. Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, sẽ tổ chức công khai tới các ngành, cấp và nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, các công trình, dự án đưa vào trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm đều được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định của Luật Đất đai.

Hoạt động kinh doanh cát, sỏi tại Công ty
Hoạt động kinh doanh cát, sỏi tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nhã Mùi.

Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên rà soát diện tích đất và tình hình đất đã giao cho các chủ sử dụng để kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm, nhất là tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích cho thuê, cho mượn, giao khoán trái pháp luật. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát tình hình triển khai thực hiện các dự án.

Qua rà soát, huyện Đầm Hà đã đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất đối với 3 dự án: Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng tại xã Tân Lập đã giao cho Công ty CP Xây dựng và Thương mại Minh Sơn; dự án Khu nghỉ mát du lịch sinh thái đảo Đá Dựng tại xã Đầm Hà giao cho Công ty CP Thương mại và Đầu tư Mỹ Việt; dự án Nhà máy chế biến khoáng sản tại xã Quảng Lâm đã giao cho Công ty CP Khoáng sản Thiên Thuận Tường. Cùng với đó, thu hồi địa điểm, hủy bỏ quy hoạch, chấm dứt hoạt động đầu tư đối với 10 dự án khác.

Huyện cũng chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm. Từ tháng 11/2017 đến nay, huyện Đầm Hà đã xử lý vi phạm hành chính đối với 39 trường hợp vi phạm, với số tiền hơn 109 triệu đồng, trong đó có 29 trường hợp vi phạm các quy định về đất đai, 10 trường hợp liên quan đến hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản.

Huyện Đầm Hà tăng cường quản lý đối với các cảng, điểm tập kết, vận chuyển cát, đá, sỏi.
Huyện Đầm Hà tăng cường quản lý đối với các cảng, điểm tập kết, vận chuyển cát, đá, sỏi.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, Huyện ủy Đầm Hà đã ban hành Nghị quyết 18-NQ/HU ngày 20/10/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên trên địa bàn huyện, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên. Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, góp phần đưa công tác quản lý tài nguyên đi vào nền nếp theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan đến việc vi phạm về công tác quản lý tài nguyên...

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.