Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển

Thứ Bảy, 03/10/2020, 08:51 [GMT+7]
.
.

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2016-2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển được phân bổ cho các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh là trên 71.000 tỷ đồng, gấp 2,15 lần so với giai đoạn 2011-2015 (trên 33.000 tỷ đồng). Số vốn đầu tư phát triển được tăng theo từng năm đã khẳng định rất rõ sự quan tâm của tỉnh dành cho những công trình, dự án quan trọng, mang tính chiến lược. 

Dự án Tuyến đường trục chính trung tâm KĐT Cái Rồng sắp được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh. Ảnh: Mạnh Trường
Dự án tuyến đường trục chính trung tâm khu đô thị Cái Rồng sắp được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: Trong tổng số nguồn vốn được phân bổ giai đoạn 2016-2020 có sự ổn định của nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, với trung bình đạt trên 7.800 tỷ đồng/năm, tương ứng với tổng số tiền trên 39.200 tỷ đồng, tăng 2 lần so với giai đoạn 2011-2015 (trên 19.480 tỷ đồng). Đặc biệt, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh được bố trí đầu tư cho các dự án có trọng tâm, trọng điểm, có tính động lực, liên kết vùng, tạo ra sự phát triển ổn định. Cụ thế, chủ yếu bố trí cho dự án có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng, chiếm 46% tổng nguồn vốn phân bổ cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020. Về cơ bản, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh đã đáp ứng kịp thời cho các dự án, đồng thời tạo ra nguồn “vốn mồi” để huy động thêm các nguồn lực đầu tư từ xã hội.

Đối với nguồn vốn ngân sách cấp huyện, sau khi thực hiện chủ trương phân cấp đầu tư, nhiệm vụ chi, các địa phương của tỉnh đã tập trung nguồn lực dành cho đầu tư phát triển. Trong giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn ngân sách cấp huyện chi đầu tư phát triển trên 22.300 tỷ đồng, tăng gấp 2,57 lần so với giai đoạn 2011-2015 (trên 8.600 tỷ đồng). Nhiều địa phương của tỉnh đã tận dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư được phân cấp, triển khai đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo nên bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại.

Tuyến đường 10 làn xe nối khu du lịch Bãi Cháy và tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn được đầu tư bằng nguồn thu phí tham quan Vịnh Hạ Long. Ảnh: Mạnh Trường
Tuyến đường 10 làn xe nối khu du lịch Bãi Cháy với cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn được đầu tư bằng nguồn thu phí tham quan Vịnh Hạ Long.

Riêng tại TP Hạ Long, đối với nguồn vốn từ nguồn thu phí tham quan Vịnh Hạ Long, do tỉnh đã phân cấp cho UBND TP Hạ Long thực hiện quản lý đầu tư, trung bình mỗi năm chi trên 1.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Trên cơ sở đó, TP Hạ Long đã đầu tư được nhiều công trình trọng điểm làm thay đổi diện mạo đô thị của thành phố cũng như của tỉnh. Điển hình như các dự án: Mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn; tuyến đường 10 làn xe kết nối khu du lịch Bãi Cháy với cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn; mở rộng cầu Bài Thơ 1, Bài Thơ 2; mở rộng QL18A đoạn từ cầu Bãi Cháy đến đường Hoàng Quốc Việt…

Qua đánh giá của các ngành chức năng, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách cho đầu tư phát triển đã đảm bảo tương quan, hợp lý giữa phát triển các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; giữa các địa phương có số thu lớn, khu vực đô thị với việc ưu tiên đầu tư phát triển các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển của các địa phương.

Dự án cầu Triều đang được triển khai đầu tư. Ảnh: Mạnh Trường
Dự án cầu Triều đang được triển khai đầu tư.

Theo kế hoạch, năm 2021 Quảng Ninh sẽ dành khoảng 12.100 tỷ đồng chi đầu tư phát triển, trong đó nguồn vốn Trung ương là trên 2.730 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh là 9.400 tỷ đồng. Nguồn vốn này tiếp tục được tỉnh đầu tư cho các lĩnh vực hạ tầng, giao thông, nông - lâm - nghiệp, bảo vệ môi trường, hạ tầng KCN, KKT… trên cơ sở sẽ điều chỉnh, sắp xếp lại phù hợp nguồn vốn phân bổ theo các ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được quy định tại Nghị quyết số 973/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tình hình thực tiễn của địa phương.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025. Theo đó, sẽ kế thừa những ưu điểm của quy định phân cấp giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp chi đầu tư phát triển; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh về quy định nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện giai đoạn 2017-2020.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.