Tiền An xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thứ Năm, 01/10/2020, 07:51 [GMT+7]
.
.

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, bên cạnh tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt, hoàn thiện các chỉ tiêu còn thiếu, yếu, xã Tiền An (TX Quảng Yên) đang tập trung xây dựng xã NTM nâng cao.

Nông dân xã Tiền An, TX Quảng Yên chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới.
Nông dân xã Tiền An (TX Quảng Yên) chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới.

Xã đã ban hành kế hoạch, xây dựng các mục tiêu và giải pháp cụ thể, trọng tâm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã phụ trách địa bàn thôn, thường xuyên bám sát địa bàn, thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí, trên cơ sở đó rà soát, bổ sung và hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao. Xã chú trọng đầu tư các công trình cấp thiết phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân, với phương châm lồng ghép các nguồn lực một cách tập trung, không dàn trải, không huy động nhân dân đóng góp quá mức, không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản. MTTQ và các đoàn thể tổ chức tốt việc quán triệt và tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao đến cán bộ, hội viên và đoàn viên. Ban công tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng NTM ở thôn, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào...

Đến hết năm 2019, trên địa bàn xã có 25,9km đường trục thôn, trên 67km đường ngõ xóm. Hiện nay đường trục thôn đã được bê tông hóa 100%; đường ngõ xóm được bê tông hóa trên 90%. Hệ thống đường giao thông đảm bảo an toàn, các đường trục thôn được gắn biển báo giao thông theo quy định; trên 80% đường trục thôn được lắp điện chiếu sáng, trồng cây xanh, cây bóng mát... Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn (đường trục thôn, ngõ xóm) được giao cho các thôn, cụm dân cư quản lý và sử dụng. Về cơ bản các công trình hạ tầng được quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng cấp phát huy hiệu quả.

Nhằm tạo cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, xã đẩy mạnh vận động hộ dân thực hiện tốt các nội dung về công tác bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm; tiếp tục quy hoạch các điểm thu rác tập trung và các điểm trung chuyển rác thải. Trên cơ sở cơ chế hỗ trợ, vận động nhân dân trồng cây xanh, huy động lao động chăm sóc... Đến nay, 16/16 thôn đã chỉnh trang lại nhà văn hóa thôn, trồng cây xanh dọc đường trục thôn, khuôn viên nhà văn hóa, đảm bảo cảnh quan, môi trường; duy trì và nâng cao chất lượng nội dung chỉ tiêu hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường; hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; tỷ lệ thôn đạt chuẩn NTM bằng 62,5%.

Xã tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất. Đồng thời, quan tâm và thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển; khuyến khích các cơ sở sản xuất mở rộng phát triển các ngành nghề dịch vụ... Đến nay, Tiền An đã quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn và vùng sản xuất rau an toàn mở rộng với trên 170ha. Các khu quy hoạch được đầu tư hạ tầng giao thông, kênh tưới, tiêu đảm bảo; duy trì, thực hiện tốt mô hình liên kết sản phẩm gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Hiện xã có 1 công ty và 2 HTX sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn trên địa bàn. Năm 2017 Tiền An  về đích NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt 47,8 triệu đồng/năm; đến năm 2019 là 52,8 triệu đồng, dự kiến năm 2020 là 57,4 triệu đồng.

Xã hiện còn 15 hộ nghèo (0,55%), trong đó có 7 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Trên cơ sở phân tích các chỉ số thiếu hụt, xã đã xây dựng kế hoạch để hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở, phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 0,18%. Ông Vũ Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiền An, cho biết: Những tháng cuối năm 2020, Tiền An tập trung thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM đã đạt; tiếp tục thực những tiêu chí và chỉ tiêu còn thiếu, yếu để hoàn thành theo kế hoạch vào cuối năm nay đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Thanh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.