Ngày 23/10, sẽ diễn ra Hội nghị phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thứ Bảy, 17/10/2020, 13:26 [GMT+7]
.
.

Ngày 23/10 tới đây, tại Khách sạn Heritage Hạ Long, Sở Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Người dân đến mua sắm sản phẩm tại Hộ chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2020.
Người dân đến mua sắm sản phẩm tại Hộ chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2020.

Theo đó, khi tham dự hội nghị, các đại biểu sẽ được đại diện Bộ Công Thương, các sở, ngành, hội liên quan phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng; triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ người tiêu dùng; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; triển khai, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về ATTP tại: Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu...; trao đổi, thảo luận về thực trạng công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hành vi của người tiêu dùng đối với quyền và nghĩa vụ của mình hiện nay.

Hội nghị sẽ được diễn ra trong vòng 1 ngày và dự kiến sẽ có khoảng gần 200 đại biểu tham gia.

Minh Đức

.
.
.
.
.
.
.
.