Ban QLDA vốn sự nghiệp giao thông:

Hiệu quả đấu thầu qua mạng

Thứ Hai, 26/10/2020, 13:20 [GMT+7]
.
.

Với chức năng quản lý, bảo trì hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, năm 2020 Ban Quản lý dự án (QLDA) vốn sự nghiệp giao thông (Sở GT-VT) đã triển khai 12 dự án sửa chữa định kỳ quốc lộ và tỉnh lộ. 100% các dự án được Ban lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng; tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí trong triển khai đầu tư.

a
Hạng mục công trình sửa chữa thanh co giãn tại các cầu thuộc QL 279 được đấu thầu qua mạng đến nay đã hoàn thành thi công.

Quảng Ninh hiện có 2 tuyến cao tốc, 7 tuyến quốc lộ và 20 tuyến tỉnh lộ; 16 luồng, tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài trên 1.300km, tạo thành mạng lưới giao thông rộng khắp, thuận tiện trong kết nối giữa các khu vực, vùng miền. Để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên các cung đường, đáp ứng nhu cầu giao thương, thu hút các nhà đầu tư chiến lược về địa bàn, với chức năng của mình, Ban QLDA vốn sự nghiệp giao thông luôn xác định công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm. Đơn vị đã chủ động kiểm tra, rà soát hiện trạng các tuyến được phân cấp quản lý để tham mưu giúp Sở GT-VT trong công tác xây dựng, điều hòa, bổ sung kế hoạch bảo trì hằng năm.

Ông Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Ban QLDA vốn sự nghiệp giao thông, cho biết: Các vị trí cải tạo, sửa chữa đều mang tính cấp bách, bởi đây là các vị trí liên quan trực tiếp đến việc tham gia giao thông của người dân. Vì thế khi có quyết định cải tạo, sửa chữa, công tác lựa chọn nhà thầu được giám sát hết sức chặt chẽ, tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp, các quy chế và quy định của Nhà nước. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định đấu thầu qua mạng đối với gói thầu tư vấn không quá 5 tỷ đồng, Ban công khai 100% hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đấu thầu qua mạng, lựa chọn nhà thầu triển khai dự án.

Trong quá mời thầu qua mạng, các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định. Chủ đầu tư và nhà thầu sau khi thực hiện đăng ký tham gia hệ thống sẽ được cấp chứng thư số. Việc hủy chứng thư số có thể do bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư tự thực hiện theo hướng dẫn sử dụng hoặc gửi công văn yêu cầu hủy chứng thư số đến Trung tâm. Các bên có thể sao chép chứng thư số và lưu trữ. Điều này đã giúp giảm được thời gian, chi phí đi lại, ngân sách nhà nước và giảm bớt một số đầu mối thủ tục hành chính.

Danh sách các dự án, công trình được Ban
Danh sách các dự án, công trình được Ban QLDA vốn sự nghiệp giao thông công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trong số 12 dự án sửa chữa định kỳ quốc lộ và tỉnh lộ được đấu thầu qua mạng năm 2020, đến nay có 3 dự án thi công xong, đang hoàn thiện các thủ tục để nghiệm thu; 4 dự án đang thi công; 5 dự án đã lựa chọn xong nhà thầu thi công, dự kiến khởi công cuối tháng 10, hoàn thành trong năm 2020.

Theo đánh giá năng lực, các nhà thầu đấu thầu qua mạng đều đảm bảo đáp ứng tiến độ, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Trong quá trình triển khai, các giải pháp công nghệ thi công mới được nhà thầu áp dụng hiệu quả, như: Sử dụng công nghệ vật liệu Rhinophalt, phủ Ceramic để thay thế công nghệ sơn vạch kẻ đường; sử dụng cột hộ lan hình Z để tăng khả năng ATGT; tái sinh nóng tại chỗ để vá sửa hư hỏng cục bộ. Các giải pháp này đã góp phần kéo dài thời gian khai thác công trình kết cấu hạ tầng, tiết kiệm chi phí sửa chữa… Qua đó, đáp ứng yêu cầu thông suốt của giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân an toàn, thuận lợi, phát huy tác dụng tối đa nguồn vốn đóng góp của nhân dân.

Để tiếp tục áp dụng hiệu quả công tác đấu thầu qua mạng, Ban QLDA vốn sự nghiệp giao thông đã đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ có kinh nghiệm, năng lực để tham gia mời thầu. Đồng thời tuyên truyền nhằm thay đổi thói quen và nhận thức cho nhà thầu trong quá trình chuyển đổi từ hình thức lựa chọn nhà thầu trực tiếp (truyền thống) sang lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Vận dụng hiệu quả phương thức đấu thầu qua mạng đã góp phần loại bỏ các hành vi tiêu cực, mang lại lợi ích thiết thực đối với doanh nghiệp và cộng đồng. Bên cạnh đó, phát huy tính tự chủ, tự tin của doanh nghiệp, cũng như tạo cơ hội cho họ một cách bình đẳng.

Đỗ Phương

.
.
.
.
.
.
.
.