Mức xử phạt vi phạm quy định về giá bán lẻ xăng dầu và quy trình điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

Thứ Ba, 01/09/2020, 08:07 [GMT+7]
.
.

Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí”.

Ảnh minh họa: Cửa hàng Xăng dầu số 1 của Công ty CP Vân Đồn Đ&T tại khu vực phía đông Khu đô thị bao biển Cột 5 (Hạ Long).
Ảnh minh họa: Cửa hàng Xăng dầu số 1 của Công ty CP Vân Đồn Đ&T tại khu vực phía đông Khu đô thị bao biển Cột 5 (Hạ Long).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 11/10/2020. Trong Nghị định quy định rõ mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về giá bán lẻ xăng dầu và quy trình điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể:

Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định. Phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng đối với hành vi không thông báo hoặc không gửi quyết định về giá bán lẻ xăng dầu cho các đơn vị trong hệ thống phân phối xăng dầu trước thời điểm giá có hiệu lực thi hành khi điều chỉnh tăng, giảm giá bán lẻ xăng dầu.

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về trình tự điều chỉnh giá hoặc không thực hiện đúng quy định về thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Đồng thời, trong Nghị định còn quy định mức hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định, đó là: Bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu từ 1 tháng đến 3 tháng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Bạn đọc - Tư liệu

.
.
.
.
.
.
.
.