Hải quan triển khai thực hiện Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo EVFTA

Chủ Nhật, 27/09/2020, 15:01 [GMT+7]
.
.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA và Nghị định 111/2020/NĐ-CP để giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP (ngày 18/9/2020) ban hành Biểu thuế xuất khẩu (XK) ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu (NK) ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) giai đoạn 2020-2022.

Cán bộ hải quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN. Ảnh: Hải Anh
Cán bộ hải quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN. Ảnh: Hải Anh

Để triển khai các quy định tại Nghị định 111/2020/NĐ-CP được đồng bộ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục XK, NK theo Hiệp định EVFTA.

Cụ thể, đối với hàng hóa XK từ Việt Nam được NK vào các lãnh thổ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2020/NĐ-CP, tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan thực hiện kê khai và áp dụng thuế suất thuế XK theo quy định tại Phụ lục 1- Biểu thuế XK theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP.

Đối với hàng hóa NK từ các nước thuộc lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 111/2020/NĐ-CP, Công quốc An-đô-ra, Cộng hòa San Ma-ri-ô và Việt Nam (hàng hóa NK từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước) đăng ký các tờ khai hải quan từ ngày 1/8/2020 đến trước thời điểm nghị định có hiệu lực.

Trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định 111/2020/NĐ-CP và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung để được áp dụng thuế suất NK ưu đãi đặc biệt EVFTA và được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 111/2020/NĐ-CP và khoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Trường hợp người khai hải quan nộp công văn đề nghị xử lý số tiền thuế NK nộp thừa theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2018/TT-BTC, đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA.

Đối với Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len, việc xử lý số tiền nộp thừa chỉ áp dụng đối với hàng hóa XK từ Việt Nam vào Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len và hàng hóa NK vào Việt Nam từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len cho các tờ khai phát sinh trong giai đoạn từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA, kiểm tra mức thuế suất thuế XK ưu đãi, thuế NK ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Nghị định 111/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp hàng hóa XNK đáp ứng đủ các điều kiện áp dụng thuế suất thuế XK ưu đãi và thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA thì thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định…

Theo Thời báo Tài chính

.
.
.
.
.
.
.
.