Đổi thay nông thôn mới Bình Liêu

Thứ Năm, 10/09/2020, 13:13 [GMT+7]
.
.

Là địa phương xuất phát điểm thấp, khi mới triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Bình Liêu gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của người dân, khu vực nông thôn của huyện nhanh chóng đổi thay về diện mạo, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

hệ thống giao thông tại 100% thôn, bản của huyện Bình Liêu được bê tông hóa.
Hệ thống giao thông tại 100% thôn, bản của huyện Bình Liêu được bê tông hóa.

Đến nay 97/97 thôn của Bình Liêu có đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 98,88% số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Đến hết năm 2019,  huyện có 3/6 xã đạt chuẩn NTM; 100% xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể, hiện thu nhập bình quân ước đạt gần 32 triệu đồng/người/năm.

Cùng với duy trì kết quả đã đạt được, Bình Liêu xác định từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn. Từ đầu năm nay, huyện ban hành kế hoạch, chỉ đạo quyết liệt các xã tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM; phấn đấu trong năm nay các xã Vô Ngại, Đồng Văn đạt chuẩn xã NTM; các xã Hoành Mô, Húc Động đạt xã NTM nâng cao; không còn xã dưới 18 tiêu chí xây dựng NTM; hết năm 2020 có ít nhất 21 thôn đạt chuẩn NTM, 149 vườn đạt chuẩn NTM và 301 hộ mẫu...

Bám sát mục tiêu này, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các xã tăng cường tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhằm huy động người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng thôn đạt chuẩn NTM... Các đơn vị trên địa bàn huyện chủ động triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, như Khe Tiền, Trình Tường (xã Đồng Văn) xây chuồng trại chăn nuôi xa nơi ở, xây nhà tiêu hợp vệ sinh, nhằm thực hiện tốt tiêu chí về môi trường; thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống...

Với 12,392 tỷ đồng ngân sách tỉnh cấp cho chương trình xây dựng NTM năm 2020 trên địa bàn, huyện đã phân bổ cho 25 công trình hạ tầng; trong đó 14 công trình chuyển tiếp năm trước, 11 công trình khởi công mới, 29 lượt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đăng ký mới, 3 dự án chuyển tiếp. Đến cuối tháng 8/2020, huyện giải ngân được 7,118 tỷ đồng.

Trên 98% hộ dân nông thôn trên địa bàn huyện được sử dụng nước hợp vệ sinh.
Trên 98% số hộ dân khu vực nông thôn của huyện Bình Liêu đã được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Huyện chú trọng Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm", quan tâm chỉ đạo thực hiện chu trình OCOP. Từ đầu năm đến nay, huyện đã hướng dẫn Cơ sở sản xuất Trần Nghiệp, HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp Húc Động, HTX Hoa Bình Liêu thực hiện phiếu ý tưởng sản phẩm. Đồng thời, đề xuất và được Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh chấp thuận thêm 2 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2020, là miến dong Bình Liêu của Cơ sở Trần Đức Nghiệp, Lan vũ nữ cắt bông của HTX Hoa Bình Liêu. Đến nay, Bình Liêu có 27 sản phẩm tham gia chương trình OCOP.

Đến thời điểm này, các xã của huyện trung bình đạt 17,83/20 tiêu chí, 47,67/53 chỉ tiêu xây dựng NTM, tăng 1,5 tiêu chí và 2,5 chỉ tiêu so với đầu năm 2020. Hiện các xã xây dựng xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao đang giai đoạn “nước rút”, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô Nguyễn Đăng Thành, xã phấn đấu năm 2020 đạt NTM nâng cao. Trên cơ sở rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí, thời gian qua, xã tập trung vào các tiêu chí khó, nhất là về thu nhập người dân, vệ sinh môi trường... Đến thời điểm này, Hoành Mô đạt 2/8 tiêu chí, 16/27 chỉ tiêu, tăng 1 chỉ tiêu so với đầu năm 2020. Mặc dù còn nhiều khó khăn, xã quyết tâm để về đích NTM nâng cao trong năm nay.

Liên Hương

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.