Đầm Hà: Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Thứ Ba, 29/09/2020, 15:15 [GMT+7]
.
.

Với những giải pháp đồng bộ trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ, tạo điều kiện để người nghèo vươn lên phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo tại Đầm Hà thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo.

Mô hình trồng ớt xuất khẩu tại xã Đại Bình cho hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình trồng ớt xuất khẩu tại xã Đại Bình cho hiệu quả kinh tế cao.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm. Qua tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020, huyện Đầm Hà có 1.445 hộ nghèo, chiếm 14,49%; hộ cận nghèo có 975 hộ, chiếm 9,78%.

Người dân huyện Đầm Hà tròng hoa các tuyến đường liên xã, xây dựng NTM nâng cao.
Người dân huyện Đầm Hà trồng hoa các tuyến đường liên xã, xây dựng NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đầm Hà, cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, huyện Đầm Hà đã huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với công tác giảm nghèo bền vững. Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia cấp huyện chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đề ra các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện thiết thực hiệu quả, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể từ công tác rà soát, xác định hộ nghèo, đánh giá nguyên nhân và thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo. 

Theo đó, huyện Đầm Hà tập trung rà soát, xác định nguyên nhân của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện tốt công tác tuyên truyền công khai và đối thoại chính sách giảm nghèo, gắn với các chương trình, dự án, mô hình. Qua đó, nhận thức của nhân dân nói chung và hộ nghèo, hộ cận nghèo nói riêng đã được nâng lên, tạo được sự đồng thuận cao trong công tác giảm nghèo, từ đó nâng cao ý thức của hộ nghèo, hộ cận nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Nuôi gà công nghệ cao tại HTX Tuyền Hiền, thôn Tân Hòa, xã Quảng Tân.
Nuôi gà công nghệ cao tại HTX Tuyền Hiền, thôn Tân Hòa, xã Quảng Tân (Đầm Hà).

Từ năm 2016 đến nay, huyện Đầm Hà đã vận động hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 107 hộ nghèo, trị giá 3,336 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, Tết cho trên 4.200 lượt hộ, trị giá trên 2,5 tỷ đồng; Khuyến khích biểu dương 708 hộ nghèo, hộ cận nghèo tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, cận nghèo bền vững với số tiền 445,5 triệu đồng. Cùng với đó, huyện tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi đi làm việc ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trong và ngoài huyện. Đến nay, chỉ tính riêng người dân trên địa bàn huyện vào làm việc ở các doanh nghiệp trong KCN cảng biển Hải Hà có trên 2.500 người, đây chính là nguồn cho thu nhập cao, ổn định giúp giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài ra, Đầm Hà thực hiện tích hợp, lồng ghép Chương trình 135, Đề án 196, Quyết định 2085, chương trình xây dựng NTM gắn với chương trình giảm nghèo, như: Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, văn hoá, giáo dục, y tế, đất ở, đất sản xuất và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động để tăng thu nhập cho người dân. 

Thu hoạch tôm tại khu nuôi tôm công nghệ cao của Tập đoàn BIM, xã Tân Bình
Thu hoạch tôm tại khu nuôi tôm công nghệ cao của Tập đoàn BIM, xã Đại Bình.

Đồng thời, huyện Đầm Hà luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh, của huyện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 160 hộ trị giá 2,158 tỷ đồng; hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho 5.868 lượt người, trị giá 4,099 tỷ đồng; hỗ trợ học phí cho 12.235 lượt học sinh trị giá trên 6 tỷ đồng; hỗ trợ lắp đặt 766 đầu thu; hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 7.508 lượt hộ, doanh số cho vay 308,042 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho 3.237 lượt hộ, trị giá 1,868 tỷ đồng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi...

Với những giải pháp đồng bộ trong công tác giảm nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Đầm Hà giảm mạnh: Hộ nghèo giảm từ 1.445 hộ xuống còn 49 hộ, chiếm 0,45%, giảm 1.396 hộ; bình quân giảm 3,51%/năm, vượt 1,51% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra; hộ cận nghèo giảm từ 975 hộ xuống còn 326 hộ, chiếm 3% (giảm 649 hộ). Đặc biệt, trên địa bàn huyện có 3 xã, thị trấn không còn hộ nghèo, gồm: Thị trấn Đầm Hà, xã Dực Yên, xã Tân Lập. Riêng xã Tân Lập không còn hộ cận nghèo. Đầm Hà phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 0,2%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn dưới 1,09% và có 6 xã, thị trấn không còn hộ nghèo; mục tiêu giai đoạn 2021-2025 phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%/năm.

Hữu Việt

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.