Đảm bảo chất lượng môi trường sống

Thứ Năm, 17/09/2020, 08:13 [GMT+7]
.
.

Từ năm 2018, UBND tỉnh đã có Chương trình hành động về BVMT tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022. Dù mới đi 1/2 chặng đường thực hiện chương trình này, nhưng chất lượng môi trường sống trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể.

Cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết

Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định rõ mục tiêu: Đến hết năm 2018, trên địa bàn không còn hoạt động của lò vôi thủ công; hết năm 2020, di dời toàn bộ cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị ra khỏi các khu dân cư. Phấn đấu đến năm 2020, các KCN đã đi vào hoạt động hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT; tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 99%, dân cư nông dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên 99%...

62138db4a765583b0174.jpg
Các địa phương trong tỉnh đang tập trung trồng rừng, nâng cao độ che phủ của rừng, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cụ thể mục tiêu trên, tỉnh quyết liệt chỉ đạo nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong công tác BVMT; đưa mục tiêu BVMT vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm và giai đoạn tiếp theo của từng địa phương, đơn vị. Tỉnh cũng chỉ đạo chủ động rà soát, xác định nhiệm vụ trọng tâm về môi trường để tập trung thực hiện.

Với chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự chủ động của các đơn vị, địa phương, các chỉ tiêu Nghị quyết 12-NQ/TU đang từng bước hoàn thành. Đến nay, toàn tỉnh đã chấm dứt hoạt động của 77 lò gạch thủ công; hoàn thành dứt điểm các dự án di dân ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm; duy trì hoạt động 10 khu xử lý chất thải rắn tập trung. Bên cạnh đó, một số dự án đầu tư khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt đang được triển khai, như: Nhà máy xử lý rác tại xã Tràng Lương (Đông Triều); Khu liên hợp xử lý CTR tại xã Đông Hải (Tiên Yên); Khu xử lý chất thải rắn xã Dực Yên (Đầm Hà).

Thực hiện công tác BVMT, thời gian qua tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động kiểm soát môi trường khu vực tập trung nguồn gây ô nhiễm. Đến nay, 139 trạm quan trắc môi trường tự động duy trì hoạt động hiệu quả, đã truyền trực tiếp kết quả quan trắc từ các trạm về Trung tâm Quan trắc TN&MT của Sở TN&MT. 5/5 KCN có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn môi trường; 5 KCN hoàn thành lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải công nghiệp; 2 KCN có hệ thống hồ sinh thái để ứng phó và khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN...

Khu xử lý rác thải tập trung tại xã Hoành Mô (Bình Liêu) đang được đầu tư xây dựng.
Khu xử lý rác thải tập trung tại xã Hoành Mô (Bình Liêu) đang được đầu tư xây dựng.

Các nhà máy xi măng, nhiệt điện đến nay đã lắp đặt 43 trạm quan trắc môi trường tự động liên tục khí thải. Trên cơ sở dữ liệu quan trắc từ các đơn vị truyền về trung tâm điều hành các trạm quan trắc môi trường tự động, đã giúp tỉnh kịp thời chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục.

Tái tạo, phục hồi, đảm bảo môi trường bền vững

Với định hướng phát triển kinh tế đi đôi với BVMT, tỉnh luôn chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống đê sông, đê biển, các đập dâng, hồ chứa và bảo vệ rừng ven biển ngập mặn… Thông qua Quỹ Bảo vệ môi trường của tỉnh, đến nay đã có trên 100 đơn vị tham gia ký quỹ BVMT. Cùng với đó, công tác BVMT vùng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long cũng được triển khai quyết liệt, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác môi trường biển. Đến nay, đã chấm dứt hoạt động bốc xếp, chuyển tải hàng hóa rời clinke, xi măng và dăm gỗ trên Vịnh Hạ Long và hoàn thành di dời các nhà bè trên vịnh. Đồng thời, 100% tàu du lịch trên vịnh lắp đặt hệ thống xử lý nước thải có dầu, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, hạn chế và tiến tới chuyển đổi, thay thế phao xốp bằng các vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường...

Hệ thống xử lý nước tại Nhà máy nước sạch Hiệp Hòa (TX Quảng Yên), cơ bản đáp ứng như cầu nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.
Hệ thống xử lý nước tại Nhà máy nước sạch Hiệp Hòa (TX Quảng Yên), phục vụ tốt nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Công tác BVMT đã có sự tham gia chủ động của các đơn vị sản xuất, như ngành than, xi măng, nhiệt điện. Trong đó, các đơn vị quan tâm đổi mới công nghệ để giảm thiểu tác động đến môi trường, giảm bụi, tiếng ồn; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật về môi trường để chủ động phòng ngừa, kiểm soát toàn diện tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường.

Hai bờ sông Dễn Vọng, TP Cẩm Phả được trồng nhiều cây xanh chống sạt lở, bảo vệ môi trường.
Bờ sông Diễn Vọng (TP Cẩm Phả) được trồng cây xanh chống sạt lở, bảo vệ môi trường.

Công tác BVMT trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp cũng được quan tâm. Ngoài ra, tỉnh cũng hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường đối với 4 bãi chôn lấp chất thải rắn đầy trên địa bàn TP Hạ Long và TP Cẩm Phả. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo chương trình trồng mới, trồng bổ sung và khôi phục rừng ngập mặn ven biển từ các nguồn vốn ODA, vốn ngân sách Trung ương và của tỉnh...

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác than vẫn tiềm ẩn; hệ thống xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt trên địa bàn chưa đồng bộ; các khu đô thị chưa có hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Hiện mới chỉ có Hạ Long đã đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị tập trung với tổng công suất các nhà máy xử lý nước thải 17.277m3/ngày, xử lý khoảng 40% lượng nước thải phát sinh của thành phố…

Để khắc phục những tồn tại trên, công tác BVMT cần tiếp tục được triển khai đồng bộ và cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, ngành, đơn vị và người dân.

Liên Hương

Phó Giám đốc Sở TN&MT Phạm Văn Cường: “Tiếp tục bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU”

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh có nhiều chuyển biến quan trọng, từng bước được cải thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để xây dựng môi trường Quảng Ninh phát triển bền vững, với vai trò của mình, Sở TN&MT tiếp tục bám sát và cụ thể hóa Chương trình hành động số 68/CTr-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU. Trong đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, đất đai; chủ động phối hợp kiểm soát chặt chẽ môi trường Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long, tạo môi trường thuận lợi phát triển du lịch, dịch vụ; tiếp tục tham mưu ban hành, phê duyệt các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, đơn vị chủ động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường… Đồng thời, tiếp tục triển khai các nội dung, nhiệm vụ đề án trong Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch về môi trường khác...

Ông Vũ Văn Đát, Phó Trưởng Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh: “Tăng cường giám sát chặt chẽ vấn đề bảo vệ môi trường ở các KCN, KKT”

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 11 KCN với tổng diện tích là 11.741,7ha. Đến nay đã có 5 dự án hạ tầng KCN có dự án đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động. 100% các dự án này đã được đầu tư công trình xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% các KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường trước khi đi vào hoạt động theo Nghị quyết số 12-NQ/TU, thời gian tới Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chức năng quyết liệt đôn đốc các chủ đầu tư dự án hạ tầng KCN bố trí đầy đủ nguồn lực để đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trong đó có công trình xử lý nước thải tập trung trước khi thu hút các dự án đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động sản xuất. Đối với các KCN đã hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải, Ban Quản lý sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất để chủ động trong công tác BVMT, không để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn (Hải Hà) Đồng Mạnh Hùng: "Nâng cao nhận thức của bà con dân tộc thiểu số về bảo vệ môi trường"

Thời gian qua, xã Quảng Sơn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trong vấn đề cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống trên địa bàn. Tuy nhiên, để giữ gìn vệ sinh môi trường bền vững đối với một xã phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số như Quảng Sơn, việc thay đổi nhận thức của bà con về nếp sống sinh hoạt là rất quan trọng. Bởi vậy, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con tích cực chung tay tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi ở, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh; chuồng trại xa nơi ở. Đồng thời cùng nhau chung tay xây dựng cảnh quan, môi trường đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, an toàn; từ đó giúp xã nâng cao tiêu chí về môi trường, hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

 

Bà Chìu Thị Hương, thôn Phiêng Chiểng, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu: “Hỗ trợ hộ khó khăn những công trình phụ hợp vệ sinh”

Trong những năm qua, cán bộ thôn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chúng tôi về việc quét dọn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; di chuyển, xây dựng chuồng trâu, bò tập trung; hướng dẫn sắp xếp đồ đạc trong gia đình; khơi thông cống rãnh, trồng hoa, cây cảnh... Giờ đây, bà con trong thôn đã biết bảo ban nhau dọn vệ sinh khu vực nhà ở và đường trong thôn, bản. Hàng tháng, thôn dành một ngày cuối tháng (thứ 7) để ra quân, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Nhờ đó, môi trường sống của người dân chúng tôi được nâng lên.

Tôi mong các tổ chức, cá nhân hảo tâm tiếp tục giúp đỡ những hộ khó khăn trong thôn xây dựng các công trình như nhà tắm, nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh. Bản thân bà con chúng tôi cũng sẽ cố gắng hỗ trợ những hộ khó khăn về công lao động để thực hiện những công trình này.

Nguyễn Huế - Thu Nguyệt - Thanh Hoa

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.