TX Đông Triều: Tiết kiệm triệt để chi thường xuyên

Thứ Tư, 01/07/2020, 09:00 [GMT+7]
.
.

Trước sự ảnh hưởng từ dịch Covid-19, làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước, TX Đông Triều đã chủ động rà soát, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

TX Đông Triều siết chặt chi thường xuyên, dồn nguồn lực cho các dự án động lực. (Trong ảnh: Nhà thầu thực hiện thi công đường dẫn cầu Triều)
TX Đông Triều siết chặt chi thường xuyên, dồn nguồn lực cho các dự án động lực. (Trong ảnh: Nhà thầu thực hiện thi công đường dẫn cầu Triều)

Năm 2020, TX Đông Triều được tỉnh giao tổng nguồn chi ngân sách nhà nước trên 1.200 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển trên 376 tỷ đồng, chi thường xuyên trên 863 tỷ đồng và dự phòng ngân sách trên 23 tỷ đồng. So với dự toán ngân sách năm 2019, số chi này tăng 18%. Nguyên nhân tăng chi từ nguồn  thu tiền sử dụng đất, nguồn bổ sung có mục tiêu và tăng mức lương cơ sở, chế độ chính sách khác theo quy định.

Tuy nhiên, do nguồn thu năm 2020 bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình KT-XH, TX Đông Triều đã chủ động điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2020 với số tiền trên 27 tỷ đồng. 

Ông Vũ Mạnh Huyền, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TX Đông Triều, cho biết: Sau khi rà soát kỹ từng mục chi ở tất cả các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, phòng đã trình Thường trực HĐND và UBND thị xã phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020. Trong đó đã trích lập tăng mức dự phòng ngân sách nhà nước từ 2% lên 4%, với số tiền trên 23 tỷ đồng và tạm giữ 10% kinh phí chi thường xuyên trong quý II, quý III và quý IV với số tiền trên 3,8 tỷ đồng.

Những lĩnh vực được thị xã rà soát, cắt giảm nguồn chi thường xuyên, như: Giảm chi sự nghiệp kinh tế với số tiền trên 20 tỷ đồng; giảm chi quản lý hành chính xã, phường với số tiền trên 2,1 tỷ đồng; giảm chi sự nghiệp thể dục, thể thao ngân sách xã, phường 519 triệu đồng; giảm chi sự nghiệp giáo dục trên 1,5 tỷ đồng; giảm chi quản lý hành chính trên 2,2 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TX Đông Triều được duy trì ổn định, tạo điều kiện tăng thu ngân sách nhà nước.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TX Đông Triều được duy trì ổn định, tạo điều kiện tăng thu ngân sách nhà nước.

Song song với việc cắt giảm nguồn chi thường xuyên, hiện UBND TX Đông Triều đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức các hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài, mua sắm tài sản; tiết kiệm triệt để các nguồn chi thường xuyên để bổ sung cho đầu tư phát triển. Quan điểm của TX Đông Triều là chỉ ban hành mới cơ chế, chính sách chi ngân sách nhà nước khi có nguồn tài chính đảm bảo.

Với quan điểm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp siết chặt nguồn chi, đến hết tháng 6, tổng chi thường xuyên trên địa bàn TX Đông Triều đạt trên 397 tỷ đồng, đạt 46% dự toán tỉnh giao, đạt 45% dự toán thị xã giao. Nguồn chi này bên cạnh chi cứng cho lương, đảm bảo an sinh xã hội, còn lại tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 (mua sắm vật tư, thiết bị y tế; chi hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch; người thực hiện cách ly tại các trung tâm cách ly trên địa bàn thị xã).

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND TX Đông Triều, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước dự kiến những tháng tới đây sẽ gặp nhiều khó khăn do chính sách giãn, hoãn nộp thuế của Chính phủ đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, do vậy sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn chi của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Bởi vậy, thị xã sẽ chỉ đạo các đơn vị, nhất là đối với Kho bạc Nhà nước TX Đông Triều thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, đặc biệt công tác chi thường xuyên, giải ngân vốn đầu tư XDCB; đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn, quyết toán các dự án, công trình đúng tiến độ, quy định của Nhà nước, góp phần đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi ngân sách địa phương năm 2020 theo đúng quy định.

Mạnh Trường

.
.
.
.
.
.
.
.