Sở Công Thương: Nâng cao năng lực cạnh tranh

Thứ Hai, 13/07/2020, 08:34 [GMT+7]
.
.

Để tiếp tục cải thiện các chỉ số PCI lĩnh vực ngành công thương trong năm 2020, hiện nay, Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại, các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh của ngành, cũng như của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch và thuận lợi.

a
Kết quả thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành địa phương (DDCI) năm 2019 của Sở Công Thương.

Năm 2019, Sở Công Thương chủ trì 10 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trong đó, có tới 5 chỉ số tăng điểm và tăng hạng; 1 chỉ số tăng hạng và 1 chỉ số giữ nguyên vị trí. Tuy nhiên, vẫn còn 2 chỉ số lại giảm điểm và 3 chỉ số tụt hạng so với năm 2018 gồm: Doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin giảm 6,45%, giảm 8 hạng xuống xếp thứ 32 trên bảng xếp hạng; Doanh nghiệp đã sử dụng nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ tìm kiếm đối tác kinh doanh giảm 19,48%, giảm điểm mạnh nhất với giảm 33 bậc trên bảng xếp hạng, xuống thứ 47.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, nguyên nhân chủ yếu của sự tăng, giảm chung của các chỉ số là do trên địa bàn tỉnh có tới 98,4% số doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ với năng lực quản lý còn nhiều hạn chế, do đó việc khai thác các thông tin liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp còn chưa đáp ứng được; việc phối hợp giữa các cơ quan thực hiện các thủ tục để doanh nghiệp gia nhập thị trường chưa tốt, dẫn đến việc mất thời gian để chính thức đi vào hoạt động; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư nhân còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng dẫn đến việc hoạt động không hiệu quả…

Cũng theo kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và các địa phương tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (DDCI), điểm số của Sở Công Thương được đánh giá là 65,53 và xếp vị trí thứ 6/21 sở, ngành. Đứng đầu trong nhóm đơn vị điều hành tốt, cao hơn mức trung bình các sở, ngành 6,31 điểm. Về thứ hạng, tăng 1 bậc so với năm 2018, từ vị trí thứ 7/21 lên vị trí thứ 6/21. Tuy nhiên, điểm số DDCI của Sở Công Thương lại bị giảm 10,06 điểm so với năm 2018.

Bên cạnh đó, kết quả về Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) năm 2019 của Sở Công Thương cũng có những biến động nhất định với việc đạt 83,35 điểm nhưng chỉ xếp thứ 16/20 và cơ bản tất cả các nội dung về CCHC năm 2019 của Sở Công Thương đều chưa đạt điểm tối đa.

Cụ thể, bên cạnh những nhiệm vụ đạt điểm tối đa như: Xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ, thông tin - tuyên truyền, sự năng động trong điều hành, có sáng kiến mới về CCHC… vẫn còn một số nội dung bị trừ điểm như: Kiểm tra thực hiện CCHC, báo cáo tiếp công dân, thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó, nguyên nhân chính là chậm tiến độ báo cáo. Do đó, năm 2020, Sở Công thương cần phải rất cố gắng, nỗ lực mới đạt được những kết quả cải thiện chỉ số Cải các hành chính 2020

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, thời gian tới, để đảm bảo duy trì, nâng cao điểm số và thứ hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, Sở tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung đã được phân công; phối hợp với các sở, ngành phụ trách đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện điểm số ở các chỉ số còn thấp điểm, giảm điểm, thứ hạng.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chính sách chiến lực đã được đưa ra; công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp về các hiện tượng tiêu cực của cán bộ, công chức Sở. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực công tác của cán bộ công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.