Kiểm điểm tiến độ đầu tư xây dựng và xử lý vướng mắc một số dự án tại Quảng Yên

Thứ Sáu, 17/07/2020, 14:51 [GMT+7]
.
.

Sáng 17/7, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và xử lý khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng chủ trì và kết luận cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng chủ trì và kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, hiện nay, trên địa bàn thị xã Quảng Yên có 5 khu công nghiệp. Trong đó, 2 khu công nghiệp là Đông Mai, Nam Tiền Phong đã được các chủ đầu tư thực hiện đầu tư kinh doanh hạ tầng và cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất để thực hiện dự án đầu tư. 3 khu công nghiệp còn lại là Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Bạch Đằng đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý sau cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Thực hiện Thông báo số 94 ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn thị xã Quảng Yên, đến nay, trong tổng số 29 nội dung nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đã có 9 nhiệm vụ hoàn thành, 16 nhiệm vụ đã triển khai, đang trong tiến độ và 4 nhiệm vụ đang triển khai, bị chậm tiến độ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư các dự án đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, liên quan đến công tác lập quy hoạch điều chỉnh, đền bù giải phóng mặt bằng, phương án kết nối giao thông, cung cấp điện và sử dụng nguồn vật liệu mới trong san lấp mặt bằng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Công thương khẩn trương tiến hành việc rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh các khu công nghiệp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các địa phương liên quan phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án hạ tầng giao thông kết nối và đặc biệt là dự án hạ tầng khu công nghiệp; tiến hành rà soát, chia giai đoạn, có lộ trình GPMB cụ thể đối với từng khu công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều thuận lợi về thủ tục cấp phép mỏ đất cũng như hoạt động khai thác, vận chuyển đất đá phục vụ thi công san lấp các dự án.

Về vật liệu san lấp, đồng chí Bùi Văn Khắng giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục xin chứng nhận hợp quy đối với các vật liệu san lấp mới. Ngành điện chủ động phối hợp với nhà đầu tư khẩn trương thống nhất phương án, kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng cấp điện cho khu công nghiệp. Sở Tài chính tiếp tục kiểm tra, rà soát để có phương án hỗ trợ kinh phí cho nhà đầu tư. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là đầu mối kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Thông báo 94 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Tôn Vũ – Nguyễn Thực

.
.
.
.
.
.
.
.