Kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2020

Thứ Tư, 15/07/2020, 08:04 [GMT+7]
.
.

Ngày 23/6/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2546/TCT-DNNCN V/v tổ chức triển khai Nghị quyết số 954/UBTVQH14. Theo đó, Tổng cục Thuế triển khai về việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2020 như sau:

Người nộp thuế thực hiện kê khai thuế và tạm nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 954/2020/QBTVQH14 kể từ kỳ khai thuế TNCN tạm tính tháng 7/2020 (hạn nộp tờ khai là ngày 20/8/2020) đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo tháng và từ kỳ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính quý 3/2020 (Hạn nộp tờ khai là ngày 30/10/2020) đối với Người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo quý.

Mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 954/2020/QBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020.
Trường hợp các tháng/quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020 người nộp thuế đã tạm nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 (cụ thể: mức giảm trừ là 9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc), người nộp thuế xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại  Điều 1 Nghị quyết số 954/2020/QBTVQH14 ngày 2/6/2020 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 954/2020/QBTVQH14 ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cụ thể như sau:

Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Hà Mi (Cục Thuế tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.