Hiện đại hoá TTHC ngành hải quan

Thứ Sáu, 31/07/2020, 15:37 [GMT+7]
.
.

Là cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về hải quan trên địa bàn, trong nhiều năm qua, Hải quan Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, tạo ra những đột phá trong công tác CCHC. Đơn vị đã chủ động triển khai, đổi mới, sáng tạo từ cách nghĩ đến cách làm, tập trung vào các giải pháp nâng cao "Chỉ số CCHC", "Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước", qua đó góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút doanh nghiệp.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái thực hiện hoạt động nghiệp vụ
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái thực hiện hoạt động nghiệp vụ trên hệ thống một cửa quốc gia và hệ thống một cửa ASEAN.

Đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện CCHC theo hướng hiện đại hóa, giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí và giảm tiếp xúc giữa hải quan và doanh nghiệp. Trong đó, nhiều biện pháp hữu hiệu đã được áp dụng, như: Tiếp tục mở rộng hệ thống một cửa quốc gia tại 7/7 chi cục trực thuộc, sẵn sàng liên kết hệ thống một cửa ASEAN đảm bảo đúng lộ trình; triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 cho 75/75 thủ tục của 13 bộ, ngành liên quan với 276 doanh nghiệp tham gia. 6 tháng đầu năm, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan Quảng Ninh - HQ36a đã tiếp nhận, xử lý 2.044 hồ sơ, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2019; 973 tờ khai thuộc các lô hàng XNK kiểm tra chuyên ngành được trả kết quả trên hệ thống NSW; 2.120 lượt phương tiện XNC được làm thủ tục hải quan trên hệ thống E-Manifest; tiếp nhận 84 C/O mẫu D điện tử các nước qua hệ thống một cửa ASEAN...

Cục Hải quan tỉnh cũng duy trì tốt việc thanh toán thuế trên hệ thống kết nối giữa Hải quan - Ngân hàng - Kho bạc, nộp thuế điện tử 24/7. Công tác ứng dụng CNTT cũng ngày càng được tăng cường với việc triển khai ứng dụng thành công Seal định vị GPS; thí điểm hệ thống phần mềm “Phòng họp không giấy tờ One-Win-Sys”; ứng dụng Smart Quảng Ninh; khắc phục lỗi hệ thống phần mềm theo dõi cửa hàng miễn thuế; phối hợp khảo sát lắp đặt hệ thống camera giám sát... Hiện Cục đang tiếp tục rà soát, đánh giá 3 TTHC trong lĩnh vực hải quan cần sửa đổi, bổ sung, cắt giảm thời gian, giấy tờ; rà soát, kiến nghị công bố thêm 8 TTHC trong lĩnh vực.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu) ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp.
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu) ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục XNK hàng hóa cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, xác định mục tiêu hướng đến chính là sự hài lòng của doanh nghiệp, Hải quan Quảng Ninh cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp từ cấp cục, chi cục và cấp đội/tổ theo hướng phân chia nhóm doanh nghiệp để hỗ trợ, thông tin kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến hoạt động XNK. Trong 6 tháng, tổ Hỗ trợ doanh nghiệp - ISEC đã gửi email tới trên 492 lượt doanh nghiệp cung cấp thông tin văn bản pháp luật mới; fanpage ISEC đã đăng tải 30 bài viết cung cấp thông tin, giải đáp vướng mắc và giải đáp 14 vướng mắc về thủ tục hải quan qua điện thoại, thu hút hơn 8.600 thành viên tiếp cận... Cục Hải quan tỉnh đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn về cơ chế, chính sách pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp; tiếp nhận và trả lời 160 vướng mắc của doanh nghiệp.

Chánh Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Lê Mạnh Tùng, cho biết: Trong năm 2020, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC, gồm: Triển khai mô hình “Thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái” (giai đoạn 2); tiếp tục mở rộng triển khai Đề án quản lý giám sát tự động VASSCM tại 10 doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động khai thác, vận hành thông suốt cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN... Trong đó, một số vấn đề trọng tâm sẽ được ngành Hải quan chú trọng thực hiện như: Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ để tạo nền tảng tăng cường ứng dụng CNTT và ứng dụng trang thiết bị, công nghệ hiện đại; triển khai đầy đủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống VNACCS/VCIS; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ, quản lý, điều hành nội bộ và phát triển các phần mềm riêng của Cục đảm bảo phù hợp với kiến trúc tổng thể CNTT ngành Hải quan...

Minh Hà

.
.
.
.
.
.
.
.