Bình Liêu nâng chất tiêu chí nông thôn mới

Thứ Hai, 06/07/2020, 14:59 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo động lực để Bình Liêu phát triển về mọi mặt. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, huyện đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả của chương trình. 

Người dân xã Hoành Mô tham gia dọn vệ ính môi trường.
Người dân xã Hoành Mô tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Đến hết năm 2019, toàn huyện Bình Liêu đạt 16,9/20 tiêu chí, 46,3/53 chỉ tiêu; có 3/6 xã đạt chuẩn NTM là các xã Hoành Mô, Tình Húc, Húc Động. Chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn đã được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 31,4 triệu đồng/người/năm, tăng 9,2% so với năm 2018. Kết cấu hạ tầng nông thôn cũng được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu của người dân. Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm từ 840 hộ (đầu năm 2019) còn 388 hộ, đạt 180% theo kế hoạch tỉnh giao và đạt 121% theo kế hoạch phấn đấu của huyện. 

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Bình Liêu, cho biết: Trong những năm tiếp theo, huyện Bình Liêu xác định tiếp tục đưa xây dựng NTM vào chiều sâu trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; tập trung nâng cao các tiêu chí về thu nhập, môi trường. Bên cạnh đó, huyện đặt ra mục tiêu cụ thể phấn đấu năm 2020 sẽ có thêm 2 xã Đồng Văn, Vô Ngại đạt chuẩn NTM và xã Hoành Mô đạt chuẩn NTM nâng cao.

Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, đảm bảo thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, trước mắt Bình Liêu tập trung xây dựng NTM nâng cao tại xã Hoành Mô để làm điểm nhân rộng trên địa bàn. Huyện đang chỉ đạo xã rà soát các tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng các mục tiêu xã NTM nâng cao phù hợp theo kế hoạch và quy định của tỉnh.

Theo ông Hoàng Xuân Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, năm 2020, xã phấn đầu đưa 9/16 thôn đạt chuẩn NTM. Theo đó, xã sẽ tập trung thực hiện nâng cao những tiêu chí khó về: Môi trường, thu nhập, phát triển sản xuất. Trong đó, tập trung vào các giải pháp tích cực phát huy vai trò chủ thể của người dân; huy động sự tham gia của người dân trong các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp...

Để đảm bảo tính hiệu quả trong xây dựng NTM, việc nâng cao thu nhập của người dân được xác định là yếu tố quan trọng. Qua đó, Bình Liêu đã tập trung thực hiện tái cơ cấu trồng trọt, chăn nuôi theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường tiêu thụ, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị. Mặt khác, huyện đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, nhất là giống, biện pháp canh tác tiên tiến, thu hoạch, bảo quản, chế biến. Đến nay, một số giống có lợi thế, tiềm năng để ưu tiên chuyển đổi đang được áp dụng như: Cây dong riềng, cây sở, dược liệu, hoa màu, na, giống lúa bao thai, dê, bò... Từ đó tạo ra sự đổi mới về chất lượng theo hướng chuyên sâu, nâng cao giá trị và năng suất canh tác, từng bước cải thiện thu nhập cho người dân.

Để nâng cao tiêu chí môi trường, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường bằng nhiều hình thức như: Phát tờ rơi; tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp thôn, bản; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh... Trong đó, chú trọng vận động, hướng dẫn bà con dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đồ dùng sinh hoạt; nâng cao ý thức, nhận thức cho thế hệ trẻ để dần thay đổi thói quen, nền nếp sinh hoạt tiến bộ, văn minh hơn. Đến nay, nhân dân thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện đều duy trì công tác tổng vệ sinh môi trường 1 lần/tháng; khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội duy trì 2 cơ sở hội mẫu 3 sạch, 39 chi hội mẫu 3 sạch; duy trì 41 mô hình “Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng” và 95 địa chỉ “Xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường”...

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.