Ba Chẽ: Xây dựng NTM gắn với thực hiện Đề án 196

Thứ Sáu, 03/07/2020, 13:45 [GMT+7]
.
.

Trong 5 năm qua, nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, chương trình xây dựng NTM gắn với Đề án 196 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả tại huyện Ba Chẽ; tạo chuyển biến mạnh mẽ, đẩy lùi tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận cán bộ và nhân dân.

Phát triển các mô hình kinh tế là một trong những nội dung được huyện Ba Chẽ hết sức chú trọng trong hành trình xây dựng NTM gắn với thực hiện Đề án 196.
Phát triển các mô hình kinh tế là một trong những nội dung được huyện Ba Chẽ hết sức chú trọng trong hành trình xây dựng NTM gắn với thực hiện Đề án 196.

Những khó khăn, trở ngại

Là huyện miền núi, Ba Chẽ có đến trên 60.000ha đất rừng tự nhiên, đất sản xuất nông nghiệp ít, manh mún, nhỏ, lẻ; địa hình đồi núi, chia cắt. Do đó, việc đi lại của người dân trong huyện, nhất là từ những xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Những năm trước, Ba Chẽ bước vào thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 trong bối cảnh nhiều khó khăn, xuất phát điểm rất thấp. 

Bình quân các xã chỉ đạt 11,4/20 tiêu chí và 36/53 chỉ tiêu NTM. Trong khi đó, 7/7 xã chưa đạt chuẩn NTM đều là các xã khó khăn, đồng thời phải thực hiện mục tiêu ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135. 

Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn ở mức 34,7% và 16,4% hộ cận nghèo, cao so với các địa phương khác. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn thấp (chỉ 17,5 triệu đồng/người/năm). 

Không những thế, việc đầu tư hạ tầng cũng gặp không ít trở ngại vì địa bàn rộng, đồi núi; dân cư sống không tập trung. Từ đó kéo theo suất đầu tư lớn, nhất là hạ tầng vùng sản xuất tập trung, giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong khi đó, một bộ phận cán bộ, nhân dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước và xã hội. 

Là một trong những xã xa nhất của huyện, Lương Mông đạt chuẩn NTM vào năm 2017.
Là một trong những xã xa nhất của huyện, Lương Mông đạt chuẩn NTM vào năm 2017.

Những cách làm đồng bộ, quyết liệt

Xác định xây dựng NTM gắn với triển khai Đề án 196 là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, là mục tiêu quan trọng trong phát triển KT-XH của địa phương, cơ sở, Đảng bộ huyện Ba Chẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động.

Không chỉ phân công các đồng chí lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo công tác xây dựng NTM, Đề án 196 theo tiêu chí, địa bàn cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu, huyện còn cử biệt phái 3 cán bộ làm chuyên trách cấp huyện và 6 cán bộ huyện làm chuyên trách cho 6 xã đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, thành lập BCĐ vận động huy động nguồn lực, tập trung hỗ trợ các xã theo lộ trình đạt chuẩn NTM, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Thường xuyên kiểm điểm tiến độ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bất cập, thống nhất các giải pháp. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về chương trình NTM, Đề án 196 với nội dung và hình thức ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng.

Khánh thành công trình Trường Tiểu học Nam Sơn (tháng 8/2019) từ nguồn vốn Chương trình 135, Đề án 196.
Khánh thành công trình Trường Tiểu học Nam Sơn (tháng 8/2019) từ nguồn vốn Chương trình 135, Đề án 196.

Ông Nguyễn Công Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ba Chẽ, cho biết: Huyện tập trung huy động các nguồn lực cho thực hiện Chương trình 135, Đề án 196, với tổng số tiền trong giai đoạn 2015-2020 đạt hơn 305 tỷ đồng, cao hơn 5 năm của giai đoạn 1 (2010-2015). Từ nguồn lực này, huyện đã ưu tiên các nhóm tiêu chí về nâng cao đời sống, thu nhập; hạ tầng kinh tế - văn hóa - xã hội... Trong đó, ưu tiên, phân bổ đáp ứng 100% nhu cầu vốn hỗ trợ cho 98 mô hình, dự án phát triển sản xuất và 118 công trình hạ tầng thiết yếu tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Nhờ đó, đã làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn; đời sống của nhân dân cũng được nâng lên. 

Theo ông Lý Văn Thành, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, kết quả nổi bật, đáng ghi nhận nhất của huyện Ba Chẽ trong giai đoạn 2015-2020 chính là công tác giảm nghèo. Huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng, nhận thức; đồng thời tích cực vận động người dân tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. 

Đến nay, 100% xã, thôn có đường bê tông; 7/7 trạm y tế xã đạt chuẩn; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 97,8% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt;

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm mạnh, từ 34,7% năm 2016 xuống còn 2,13% năm 2019, trong đó có 148 hộ dân tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19,7 triệu đồng/người năm 2016 lên 39 triệu đồng/người năm 2019.

Huyện cũng đã hoàn thành Chương trình 135, đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn sớm hơn 1 năm so với lộ trình đã xác định.

Không những thế, đối với chương trình xây dựng NTM, 100% các xã trong toàn huyện đã đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu, tăng bình quân 9,6 tiêu chí so với năm 2015.

Khánh Nam

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.