Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của hội viên

Thứ Bảy, 13/06/2020, 15:38 [GMT+7]
.
.

Xác định công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Qua đó, thực sự trở thành nơi gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của gần trăm nghìn hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

 Hội Nông dân tỉnh và Ban xây dựng NTM ký kết chương trình phối hợp nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở, chi, tổ hội và hội viên nông dân.
Hội Nông dân tỉnh và Ban xây dựng NTM tỉnh ký kết chương trình phối hợp nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở và hội viên nông dân.

Không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức hội

Những năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh đã phát triển toàn diện, vững chắc, tạo nên sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt. Qua đó, đã khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức hội đối với giai cấp nông dân, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và của nông dân.

“Cây cầu” có chắc thì mới đủ sức làm nhiệm vụ kết nối. Trên tinh thần đó, HND tỉnh xác định phải tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh hơn nữa để có đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên. Cụ thể hóa mục tiêu này, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị, gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội theo hướng đa dạng, phong phú, thiết thực.

Đến năm 2023: 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trên 95% số hộ nông dân có hội viên nông dân; 90% cơ sở Hội không yếu kém; 100% cán bộ chuyên trách công tác hội có kỹ năng nông vận.

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, Tỉnh Hội còn ban hành văn bản yêu cầu đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách, người đứng đầu các cấp Hội duy trì thường xuyên, đều đặn việc sinh hoạt với các tổ chức hội cơ sở để nắm bắt tình hình, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Đồng thời, tiếp thu và giải quyết những vướng mắc phát sinh của cơ sở, lắng nghe ý kiến của hội viên nông dân. Qua đó, phát huy vai trò của người đứng đầu tổ chức hội, gây dựng niềm tin, uy tín đối với hội viên.

Theo ông Lê Văn Độ, Phó Chủ tịch HND tỉnh, ngoài việc nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực cho đội ngũ cán bộ hội; đổi mới hình thức sinh hoạt hội theo hướng bám sát cơ sở, HND tỉnh cũng chủ động xây dựng kế hoạch rà soát thực trạng tổ chức hội và hội viên trong toàn tỉnh. Qua đó, đánh giá đúng thực trạng, tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hội để đề ra nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức hội và chất lượng cán bộ, hội viên trong tình hình mới. Tiếp tục bám sát và thực hiện tốt 3 nghị quyết của BCH Trung ương HND Việt Nam về xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh.

Giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho các hộ dân tại xã Dực Yên, huyện Đầm Hà.
Giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho các hộ dân tại xã Dực Yên, huyện Đầm Hà.

Đặc biệt, để hoạt động của tổ chức hội được rõ ràng, tinh gọn, linh hoạt hơn, trên cơ sở đề xuất của Hội, trong tháng 5 vừa qua, BTV Tỉnh ủy đã thông qua Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy biên chế cơ quan chuyên trách HND tỉnh. Đây là cơ sở để Hội kiện toàn bộ máy, nhân sự, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức hội trong giai đoạn tiếp theo.

Nâng chất lượng hội viên

Một trong những nhiệm vụ lớn mà HND tỉnh sẽ tập trung triển khai trong giai đoạn tới đó là nâng cao chất lượng hội viên. Ông Lê Văn Độ cho biết: Thời gian vừa qua, số lượng hội viên nông dân có sự biến động mạnh do có sự chuyển dịch các loại hình, khu vực kinh tế. Do đó, trong kế hoạch rà soát thực trạng tổ chức hội và hội viên từ cơ sở, chúng tôi cũng sẽ siết chặt công tác quản lý hội viên nông dân cũng như việc cấp phát, quản lý thẻ hội viên. Kiên quyết cho ra khỏi Hội những hội viên không gắn bó, tham gia phong trào, hoạt động hội hời hợt. Đây chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chất lượng hội viên và sinh hoạt của tổ chức hội; khắc phục tình trạng hội viên đông nhưng không mạnh. Kết quả số lượng sau khi rà soát của hội cơ sở sẽ phải có xác nhận của cấp ủy cùng cấp để đảm bảo tính nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan.

Song song với việc rà soát thì HND tỉnh cũng tiếp tục làm tốt hoạt động bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; khuyến khích các hội viên thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp để sinh hoạt tập trung, hiệu quả hơn.

Mô hình nuôi ong lấy mật của các hội viên nông dân xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ mang lại nguồn thu nhập khá.
Mô hình nuôi ong lấy mật của các hội viên nông dân xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ mang lại nguồn thu nhập khá.

Bên cạnh đó, duy trì và mở rộng các hình thức dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, như: Vay vốn, chuyển giao tiến bộ KHKT, tổ chức dạy nghề, tạo thêm việc làm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản, chế biến nông sản... Qua đó, phấn đấu xây dựng lực lượng lao động nông thôn có tác phong công nghiệp, kỹ năng chuyên nghiệp. Đồng thời, vận động hội viên tham gia phát triển KT-XH, xây dựng các mô hình điểm, mô hình kinh tế trang trại để phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nông dân, hội viên trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Trong tình hình mới, vai trò của HND cũng được đặt lên một tầm cao mới, đòi hỏi tổ chức HND các cấp phải vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh hơn. Qua đó, đáp ứng được sự kỳ vọng, tin tưởng của hội viên nông dân, xứng đáng là nơi tập hợp sức mạnh, biểu đạt ý chí, nguyện vọng của nông dân toàn tỉnh.

Nguyên Ngọc

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.