Thẩm định Đề án Sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động các công ty lâm nghiệp

Thứ Tư, 10/06/2020, 15:40 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/6, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp hội đồng thẩm định Đề án Sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động các công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 27/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới mô hình hoạt động của công ty nông lâm nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo phê duyệt Đề án Sắp xếp, đổi mới 8 công ty lâm nghiệp, cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT báo cáo Đề án sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động các công ty nông nghiệp.
Lãnh đạo Sở NN&PTNT báo cáo Đề án Sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động các công ty nông nghiệp.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã thảo luận về việc xây dựng, ban hành tiêu chí, quy trình lựa chọn thành viên thứ hai trở lên; sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp; hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai, vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, lao động của các công ty này. Cùng với đó, đưa ra một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các công ty lâm nghiệp như: Nợ đọng nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước; diện tích rừng sản xuất đã được trồng nhưng không được khai thác; sắp xếp cơ sở nhà đất…

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến về Đề án.
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến về Đề án.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu yêu cầu các sở, ngành cần nhanh chóng tháo gỡ khó khăn về tài chính, mô hình hoạt động của các công ty lâm nghiệp; chủ động tham gia đóng góp ý kiến cho Đề án. Đồng chí cũng yêu cầu Sở NN&PTNT chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu cần thiết để báo cáo bộ, ngành Trung ương; là đầu mối thống nhất thời gian, tổ chức làm việc với các công ty lâm nghiệp và cấp bộ, ngành để giải quyết vướng mắc còn tồn đọng. Từ đó, rà soát kỹ, hoàn thiện Đề án để chậm nhất cuối tháng 7/2020, tổ chức họp hội đồng lần cuối trước khi báo cáo cấp trên.

Hoàng Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.