UBND tỉnh phê bình các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2020 thấp

Thứ Ba, 19/05/2020, 19:41 [GMT+7]
.
.

Ngày 18/5, UBND tỉnh đã có Công văn số 3280/UBND-XD phê bình các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2020 thấp.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, đến hết tháng 6 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt 50% và hết tháng 9/2020 giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt 100%. Tuy nhiên, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến hết ngày 8/5/2020, tỉnh Quảng Ninh mới giải ngân đạt 17,9%, thấp hơn so với cùng kỳ 2019, nhiều chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh phê bình các đơn vị đến nay có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn thấp hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh, bao gồm: UBND huyện Đầm Hà (16,7%); Móng Cái (10,6%); Cẩm Phả (10,8%); Sở NN&PTNT (14%); Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (13,8%); Hạ Long (14,1%); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (10,4%).

Đặc biệt, UBND tỉnh phê bình các đơn vị có vốn giải ngân thấp như: Sở Văn hóa và Thể thao (0%); Trung tâm dịch vụ việc làm (0%); Toà án Nhân dân tỉnh (3,5%); Sở Y tế (3,6%); Vân Đồn (4,9%); Bình Liêu (5,5%); Quảng Yên (8,5%); Ban Quản lý khu kinh tế (9,9%).

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/2/2020 về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Thông báo giao ban xây dựng cơ bản số 56/TB-UBND ngày 26/3/2020; Văn bản số 2336/UBND-XD4 ngày 10/4/2020.

Đồng thời, tăng cường các giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân 50% kế hoạch vốn trước ngày 30/6 và giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 30/9/2020.

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2336/UBND-XD4 ngày 10/4/2020. Cùng với đó, có đề xuất cụ thể, báo cáo UBND tỉnh để xử lý nghiêm các chủ đầu tư không hoàn thành các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.