Quảng Yên: "Đòn bẩy" nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn

Thứ Ba, 12/05/2020, 13:05 [GMT+7]
.
.

Bước sang năm 2020, TX Quảng Yên nâng “chất” chương trình nông thôn mới (NTM) để trở thành NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Yếu tố cốt lõi nhất trong sự phát triển này vẫn là tiếp tục nâng cao đời sống cho người dân cả về vật chất và tinh thần.

x
Người dân xã Hiệp Hòa sử dụng máy móc hỗ trợ sản xuất, tiết kiệm sức lao động.

Xã Hiệp Hòa những ngày đầu tháng 5, không khí thi đua sôi nổi đã quay lại sau một khoảng thời gian trùng xuống vì cách ly xã hội để phòng, chống dịch bệnh. Cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đang quyết tâm cho mục tiêu đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2020.

Đồng chí Đàm Quốc Toản, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa, cho biết: Nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao của xã Hiệp Hòa trong năm 2020 sẽ hướng tới việc nâng chất cho những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, như: Giảm sâu và bền vững số hộ nghèo; đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng; bảo vệ môi trường nông thôn; nâng cao thu nhập cho người dân; đầu tư và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa...

Xã Hiệp Hòa phấn đấu sẽ xây dựng 5/16 thôn đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó mỗi thôn xây dựng 3 vườn đạt chuẩn và 16 hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm; đưa 13/27 hộ thoát nghèo; duy trì tỷ lệ người lao động có việc làm thường xuyên và tham gia BHYT đạt 95%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%; toàn xã sẽ có 93% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa...

Đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Hiệp Hòa ra quân nạo vét, cải tạo vệ sinh kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã.
Đoàn viên thanh niên và người dân xã Hiệp Hòa (TX Quảng Yên) ra quân nạo vét, cải tạo vệ sinh kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã.

Tính đến hết tháng 4/2020, xã Hiệp Hòa đã hoàn thành 3/8 tiêu chí và 21/27 chỉ tiêu trong xây dựng NTM nâng cao. Các nhóm tiêu chí quan trọng như hạ tầng, giáo dục - y tế - văn hóa, môi trường... hiện đang được xã tiếp tục lên kế hoạch và triển khai tích cực, đảm bảo tiến độ, chất lượng và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Cùng với xã Hiệp Hòa đi lên xây dựng NTM nâng cao, TX Quảng Yên cũng xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho xã Tiền An thực hiện "mục tiêu kép” là đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Đến nay, xã Tiền An hiện đã đạt 6/8 tiêu chí và 25/27 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí Xã NTM nâng cao theo quy định. Mục tiêu quan trọng nhất TX Quảng Yên hướng đến trên con đường nâng “chất” NTM là cải thiện tích cực đời sống mọi mặt cho người dân đã và đang được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả khả quan.

Đáng chú ý nhất là thu nhập bình quân đầu người tại các xã đã tăng cao hơn so với thời điểm mới về đích NTM: Xã Tiền An đạt gần 53 triệu đồng/người/năm (thời điểm về đích NTM năm 2017 là 47,1 triệu đồng); xã Hiệp Hòa đạt gần 48 triệu đồng/người/năm (thời điểm về đích NTM năm 2018 là 45 triệu đồng). Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người dân trong các mặt quan trọng như y tế, giáo dục, văn hóa... ngày càng được cải thiện tích cực.

Một góc bộ mặt nông thôn mới khang trang, tươi đẹp của thị xã Quảng Yên hôm nay.
Một góc nông thôn mới khang trang, tươi đẹp của thị xã Quảng Yên hôm nay.

Bên cạnh Tiền An, Hiệp Hòa là những xã được giao nhiệm vụ đi lên NTM nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2020, các xã vừa về đích NTM của TX Quảng Yên trong năm 2019 gồm: Cẩm La, Liên Vị, Tiền Phong cũng đã và đang bắt tay ngay vào việc nâng cao chất lượng các nội dung xây dựng NTM, trong đó tập trung mạnh vào việc cải thiện thu nhập, mức sống và đời sống tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Lê Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Liên Vị, cho biết: Ngay sau khi về đích NTM trong năm 2019, xã Liên Vị đã tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, tập trung vào các nội dung như: Xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với xây dựng vườn mẫu; khuyến khích và hướng dẫn việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm truyền thống của địa phương và mở rộng quy mô sản xuất, thị trường các sản phẩm OCOP; vận động đẩy mạnh phát triển ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn; chuyển đổi mô hình cây trồng, vật nuôi theo hướng tích cực, gắn với ứng dụng KHCN vào sản xuất.

Đồng thời, xã cũng chú trọng việc rà soát, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở, tư liệu, vốn sản xuất; xây dựng các mô hình vươn lên thoát nghèo; chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Với quyết tâm cao và nhiều giải pháp đang được gấp rút triển khai, năm 2020, TX Quảng Yên đặt ra và quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng 37 thôn và 50 vườn đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt từ 50 triệu đồng trở lên; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ được sử dụng nước sạch đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%...

Minh Hà

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.