Nâng tầm cán bộ nông thôn mới

Thứ Tư, 20/05/2020, 07:57 [GMT+7]
.
.

Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các cấp, nhất là từ thôn, khu có vai trò hết sức quan trọng để cụ thể hóa các chủ trương vào cuộc sống, đi đầu phát động phong trào từ mỗi khu dân cư.

Do vậy, việc quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ này về mọi mặt sẽ góp phần đáp ứng được nhiệm vụ xây dựng NTM mỗi địa phương.

Lãnh đạo xã Vạn Ninh, TP Móng Cái (phải) nắm tình hình xây dựng NTM ở khu dân cư qua cán bộ thôn.
Lãnh đạo xã Vạn Ninh, TP Móng Cái (phải) nắm tình hình các phong trào thi đua ở khu dân cư qua đầu mối là cán bộ thôn.

Ông Nguyễn Đức Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh (Móng Cái) cho biết: Quá trình xây dựng NTM giải pháp được xã chú trọng đó là phát huy vai trò các chi bộ cơ sở trong thực hiện hiệu quả từng phần việc, nhiệm vụ cụ thể.

Đảng ủy đã phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành phụ trách địa bàn dân cư duy trì việc dự họp với chi bộ thôn, xóm hàng tháng để nắm tình hình, chỉ đạo và giám sát việc triển khai nghị quyết của các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu.

XÃ Vạn Ninh, TP Móng Cái chú trọng gìn giữ những văn hóa truyền thống gắn liền với xây dựng NTM nâng cao. (Trong ảnh: Lễ hội đình Vạn Ninh).
Xã Vạn Ninh, TP Móng Cái chú trọng gìn giữ những văn hóa truyền thống gắn liền với xây dựng NTM nâng cao. (Trong ảnh: Lễ hội đình Vạn Ninh)

Với cách làm như tại Vạn Ninh, các địa phương cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM đã phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ ở thôn, khu.

Từng chi bộ nắm chắc tình hình thực tiễn và các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM kiểu mẫu của địa phương để lựa chọn vấn đề, nội dung đưa vào xây dựng nghị quyết lãnh đạo phù hợp. Nhờ đó đã nhận sự hưởng ứng trong đông đảo nhân dân, mang lại hiệu quả cao trong từng nhiệm vụ.

Ở cấp xã, cấp huyện, vai trò của đội ngũ cán bộ trong xây dựng NTM được gắn cụ thể với lĩnh vực phụ trách, công việc chuyên môn. Việc đánh giá hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền nói chung được quyết định một phần bởi phẩm chất, năng lực, thái độ của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Yếu tố đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả trong giải quyết công việc, thái độ trong giao tiếp... góp phần tạo sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.

Cán bộ MTTQ xã An Sinh (TX Đông Triều) và thôn Trại Lốc 2 của xã nắm tình hình giữ vệ sinh môi trường, trồng hoa trên tuyến đường thôn sau khi được mở rộng.
Cán bộ MTTQ xã An Sinh (TX Đông Triều) và thôn Trại Lốc 2 của xã nắm tình hình giữ vệ sinh môi trường, trồng hoa trên tuyến đường thôn sau khi được mở rộng.

Thực tế những năm qua, Quảng Ninh đã rất quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, nhận thức cho cán bộ, người dân triển khai xây dựng NTM. Chương trình tập huấn đều kết hợp với tham quan các mô hình thực tế, điển hình như vào năm 2016, 13/13 địa phương tổ chức cho cán bộ các cấp, người dân đi học tập kinh nghiệm xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu tại Hà Tĩnh.

Đặc biệt giai đoạn II (2016-2020) tỉnh đã thay đổi cách thức tập huấn, từ chỉ đào tạo, tập huấn đến cán bộ cấp huyện, nay đẩy mạnh tới cấp xã, thôn, doanh nghiệp và các hộ dân.

Hằng năm, tỉnh đều chỉ đạo đồng bộ đến các huyện, thị xã, thành phố tiến hành họp đánh giá và tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm xây dựng NTM đến cán bộ các cấp và người dân.

Trong đó, bao gồm những nội dung chủ yếu như: Hướng dẫn triển khai các cơ chế, chính sách mới; giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; trang bị kỹ năng về xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, vận động... cho cán bộ các cấp...

Cán bộ MTTQ xã Cẩm La và thôn Cẩm Liên (TX Quảng Yên) giám sát thi công tuyến mương thoát nước trên địa bàn thôn.
Cán bộ MTTQ xã Cẩm La và thôn Cẩm Liên (TX Quảng Yên) giám sát thi công tuyến mương thoát nước trên địa bàn thôn.

Ngoài các lớp đào tạo kỹ năng nghiệp vụ, tỉnh còn quan tâm tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề như quản trị, quản lý dự án, kỹ năng bán hàng, xúc tiến thương mại...

Cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng rất khuyến khích việc học tập nâng cao trình độ; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức lựa chọn chương trình, cân đối quỹ thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp trong tỉnh không ngừng được nâng cao chất lượng hoạt động. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn phải đến từ nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của mỗi người cán bộ đối với nhiệm vụ được giao.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.